Klinkers - Mussendreef

Mussendreef.jpg

Met Klinkers wekken we de straten, de markt, de pleintjes en gebouwen rondom weer tot leven in de vorm van kortverhalen en sprekende beelden (www.klinkers.sint-niklaas.be).
Zondag werd “Mussendreef”, een verhaal van Bea Venken, geschreven door Norbert De Beule voorgesteld.
Aangezien ik er nog enkele jaren gewoond heb, was ik er graag bij aanwezig.

Plan-MERS voor Waas mobiliteitsplan laten lang op zich wachten…

dubbele kamstructuur.jpg

“Er wordt prioriteit gegeven aan de uitvoering van de uitbreiding aan de kambenen, namelijk de E34 en de E17. Nadat de concrete uitwerking van beide projecten is gekend, kan worden onderzocht welke bijkomende infrastructuren (‘tanden’ op de kam) verder nog noodzakelijk zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer is in 2016 gestart met de voorbereidingen om de opmaak van het plan-MER voor de uitbreiding van de E17 tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht (het ‘tweede been van de kam’) aan te vatten,” antwoordde minister Weyts op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wanneer de opmaak van het noodzakelijke plan-MER van de ‘dubbele kamstructuur Waasland’ gepland is.

Begeleiding van startende directies

Foto Bruno Van Gasse.JPG

Het thema van het grote aandeel van psychosociale aandoeningen in het ziekteverzuim bij vooral directieleden kwam al meermaals aan bod bij parlementaire vragen. Onderwijscommissaris Jos De Meyer deed via zijn vragen nu enkele bijkomende suggesties en koppelde de zaak ook aan het hangende thema van belastende (zware) beroepen.

VLAM zal de Vlaming blijven stimuleren tot gezondere eetgewoonten!

VLAM.jpg

Uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling uit 2014 blijkt dat een aanzienlijk deel van de Belgen niet gezond en gevarieerd genoeg eet. De Belg eet te weinig groenten en fruit en te veel suiker, en bovendien is het voedingspatroon te weinig gevarieerd en zijn onze voedingsgewoonten er in vergelijking met tien jaar geleden niet op vooruitgegaan.
Dit was aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minister Schauvliege te ondervragen over de initiatieven die de VLAM reeds nam om de Vlaming aan te zetten tot gezondere eetgewoonten en hoe de VLAM dit in de toekomst zal verderzetten.

Naar een elektronische lerarenkaart?

lerarenkaart.jpg

Er wordt nagedacht over de invoer van een elektronische lerarenkaart, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Crevits wil mediacampagne om lerarenopleiding te promoten

1ste-schooldagDSC_7619.jpg

Onderwijsminister Hilde Crevits denkt aan een mediacampagne om het beroep van leraar opnieuw populair te maken. Dat zei ze in het Vlaams parlement na vragen van Vera Celis (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V).
Het aantal studenten aan de lerarenopleiding van de Vlaamse hogescholen is dit academiejaar gedaald met meer dan 5 procent ten opzichte van het vorige academiejaar en zelfs met 15 procent in vergelijking met 5 jaar geleden. De daling is dit jaar het grootst bij de opleiding kleuteronderwijs, gevolgd door lager en secundair onderwijs.

Slechts 3 slachthuizen in regel met karkasregistratie

slachthuis.runderkarkas_Sopraco.geVILT.jpg

Drie slachthuizen in Vlaanderen zijn momenteel volledig in orde met de verplichte karkasregistratie. Alle andere slachthuizen hebben wel al stappen ondernomen om zich in regel te stellen, maar technische problemen zorgen vaak voor een moeizame installatie van de zogenaamde blackbox. “De slachthuizen krijgen nog tot 31 december 2016 om een volledig afgeschermd registratiesysteem in werking te hebben vooraleer ze geverbaliseerd worden”, antwoordde Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een parlementaire vraag van Jos De Meyer.

Betalingsproblemen landbouwers onder aandacht parlement

landbouw.gemengd.boerderij_LoonwerkDefour.jpg

Een enquête bij 600 Vlaamse land- en tuinbouwers, uitgevoerd door de Vlaamse landbouwadministratie, wees uit dat één op de vier openstaande facturen heeft met een verstreken vervaldatum. “De betalingsproblemen zijn het scherpst in de dierlijke sectoren, en bij jonge landbouwers”, brengt volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) de heikele kwestie ter sprake in het Vlaams Parlement. Minister van Landbouw Joke Schauvliege legt in haar reactie sterk de nadruk op het (gratis!) economisch advies via het bedrijfsadviessysteem KRATOS. Op Europees niveau verwacht de minister soelaas van een inkomensverzekering als nieuw instrument binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

733 aanvragen voor vrijwillige productievermindering door Vlaamse melkveehouders!

koe.jpg

Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege heeft aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer laten weten dat 733 aanvragen voor vrijwillige productievermindering in de zuivelsector – na controle – werden weerhouden en aan Europa doorgegeven.