Nieuwe veersteiger Fort Liefkenshoek tegen begin 2018

Liefkenshoek-Steiger.jpg

De ontwerpplannen voor de nieuwe veersteiger aan het Fort Liefkenshoek zitten in een finale fase. Dat heeft minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) meegedeeld op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V). Volgens Weyts is het nog altijd de bedoeling om de nieuwe steiger medio 2017 te bouwen en tegen einde 2017 te plaatsen. De steiger zal dus ten vroegste begin 2018 klaar kunnen zijn. "Gezien het belang van de nieuwe steiger aan Liefkenshoek voor het toekomstige netwerk van waterbussen, lopen er ook onderhandelingen met het Havenbedrijf Antwerpen over de financiering ervan", zegt Weyts. Zodra de steiger klaar is, kan er opnieuw een veerdienst worden ingelegd tussen Fort Liefkenshoek en Lillo. De veerboot tussen Doel en Lillo werd intussen afgeschaft wegens het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer van en naar het Deurganckdok wordt alsmaar drukker. Ook het gemeentebestuur van Beveren is vragende partij voor deze nieuwe verbinding. Als het dorp Doel verdwijnt, blijft er toch een veerdienst met de overkant bestaan. Bovendien is deze verbinding toeristisch veel interessanter omdat het Fort Liefkenshoek intussen is omgebouwd tot een bezoekerscentrum. Tot slot zal Fort Liefkenshoek ook een halte worden voor de nieuwe waterbus. Deze lijn is vooral gericht op werknemers van het havengebied. (Het Laatste Nieuws, PKM)

Voorlopig geraakt digestaat niet af van het meststatuut

vergister.jpg

Landbouwers met een vergistingsinstallatie zijn nog niet van het oude zeer verlost dat het digestaat dat overblijft na vergisting beschouwd wordt als dierlijke mest. Ook in het geval de vergister behalve met mest ook met andere (plantaardige) reststromen gevoed werd, beschouwt de wetgever alles wat eruit komt als dierlijke mest. De Minaraad drong reeds aan op de toepassing van het pro-rataprincipe. In haar antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) geeft minister Schauvliege te kennen dat een alternatieve methodiek in onderzoek is. Met de resultaten daarvan wil ze onderhandelingen met de Europese Commissie aanknopen.

Groenere wagens bij de overheid?

ecoscore.jpg

Op het vlak van de CO2-reductie en andere inspanningen ten bate van het klimaat wil de Vlaamse overheid verder het goede voorbeeld geven, stelt minister Homans van Binnenlands Bestuur in haar antwoord op de bezorgdheid en de vraag hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Vlaamse werkloosheid verschilt sterk naar regio, gender en opleiding!

VDAB.jpg

Hoe hoger het scholingsniveau, hoe lager de kans op langdurige werkloosheid. Deze algemeen aangenomen veronderstelling wordt terug bevestigd door de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer kreeg in het antwoord op zijn vraag aan minister Muyters van Tewerkstelling.

Dag van de landbouw

2016-09-19 -dag van de landbouw.jpg

Gisteren op bezoek bij Elke en Paul Huysman – Van den Kieboom, samen met minister Joke Schauvliege.
Sinds 2012 kweken ze escargots en saffraan van topkwaliteit! Je leert er ook alles over bijen en imkers.
Innovatie en verbreding zijn geen ijdele woorden in deze sector!

KMI plant 45 bijkomende meetpunten in Vlaanderen om rampgebied na noodweer te bepalen!

barometer.jpg

Het KMI werkt aan een uitbreiding van zijn meetnet. Tegen volgende zomer zouden er 45 waarnemingspunten bijkomen, wat het aantal meetstations zou opdrijven naar 170. Samen met de 71 meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zou Vlaanderen dan beschikken over 241 meetpunten die kunnen gebruikt voor het afbakenen van een rampgebied na noodweer. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois geantwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Jos De Meyer.

Nieuwe mogelijkheden via de Examencommissie secundair onderwijs?

Examencommissie-onderwijs.jpg

Het aantal diploma’s secundair onderwijs dat uitgereikt wordt door de Examencommissie (de vroegere “Middenjury”) blijft nog stijgen. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
Zelfs als men enkel de gegevens gebruikt van na de reorganisatie in 2012 gaat het jaar na jaar om een indrukwekkende toename. In 2013 (het eerste volledig werkjaar na de reorganisatie) ging het om 678 diploma’s, in 2015 werden al 1087 diploma’s uitgereikt, een toename van 60%.

Veiligheid op de verkeerswisselaar N41/E17 in Sint-Niklaas!

verkeerswisselaar N41 E17.jpg

Sinds de heraanleg van de verkeerswisselaar tussen de N41 en de E17 in Sint- Niklaas, heeft zich op die plaats al een heel aantal verkeersongevallen voorgedaan. Reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minister van mobiliteit Ben Weyts daarover te ondervragen.

Op een eerdere vraag van De Meyer van 23 december 2015 of er bijkomende maatregelen mogelijk en wenselijk zijn om de verkeersdoorstroming nog vlotter en veiliger te laten verlopen, antwoordde de minister:

Nieuwe toekomst wenkt voor site De Klavers in Belsele!

foto Joris Vergauwen.jpg

Sint-Niklaas - De toekomst van de site De Klavers in de Sint-Andriesstraat in Belsele is onderwerp van een onderzoek. Zowel jeugd- als andere verenigingen willen er meer ruimte en aangepaste infrastructuur.
De site “De Klavers” is de ideale plaats om nieuwe lokalen te vestigen voor KLJ, De Galjaar, turnkring Ritmica, de buitenschoolse opvang", zegt CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer uit Belsele. "Deze organisaties hebben op dit moment een infrastructuur die totaal onaangepast is en niet altijd even veilig. Het is bijzonder belangrijk voor de Belseelse kinderen en jongeren dat voor deze projecten daadwerkelijk stappen vooruit worden gezet."

De aanleg van het fietspad langs de N446 Waasmunster – Hamme – Dendermonde laat te lang op zich wachten!

Durmebrug Waasmunster N446 - foto Jan Van de Velde.jpg

De onteigeningen voor de aanleg van het fietspad verlopen moeizaam.
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer informeerde reeds meermaals bij de minister naar de stand van zaken. Op eerdere schriftelijke vragen van De Meyer antwoordde de minister dat de start van de werken afhankelijk is van de voortgang van de onteigeningen en dat de werken zouden aanbesteed worden zodra de onteigeningen zouden zijn afgerond.