Inspirerend werkbezoek met de commissie Landbouw aan Agriflanders.

2017-01-13 - Agriflanders.jpeg

Felicitaties aan de organisatoren maar ook aan de land- en tuinbouwers voor hun doorzettingsvermogen!

Sterk toegenomen internationalisering in het Vlaamse hoger onderwijs

Minister Hilde Crevits.jpg

In de periode 2006-2015 is het aantal Vlaamse studenten met buitenlandse studie-ervaring gestegen met niet minder dan 80%, bleek uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

Nog tien leerkrachten betaald op non-actief, "in het belang van de dienst"

leraar - foto hln.jpg

De Vlaamse overheid betaalde vorig schooljaar nog de wedde van tien leerkrachten (of directeurs) die door schoolbesturen op non-actief gezet zijn zonder dat daarvoor bij de overheid een expliciete reden moest opgegeven worden. Die mogelijkheid is in 2013 afgeschaft.

Wensen

winterlandschap.jpg

Kalenderblad, het láátste, omgelegd.
Zoveel wat ik wou zeggen ongezegd.
De hand somtijds naar anderen uitgestoken
Gelijk een wingerdrank die zich nooit hecht.

Anton van Wilderode

Gelukkig en voorspoedig 2017!

Jos De Meyer

Aantal leerlingen die problematisch afwezig zijn in 7 jaar tijd verdubbeld

 Thinkstock.jpg

Het aantal leerlingen die problematisch afwezig zijn, is in 7 jaar tijd verdubbeld. Dat stelt Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V). Hij baseert zich daarbij op cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.
Leerlingen die meer dan 30 halve dagen spijbelen, worden beschouwd als "problematisch afwezig." Het aantal van die problematische afwezigheden is op zeven jaar tijd ongeveer verdubbeld, zegt De Meyer. Het gaat om cijfers van het schooljaar 2014-2015. De cijfers van het voorbije schooljaar zijn nog niet beschikbaar.

Leerkrachten werken veel meer dan 20 of 22 uren!

Minister Hilde Crevits.jpg

Jos De Meyer bleef niet steken in de “van-20-naar-22-lesuren”-kwestie, die overigens volkomen onterechte connotaties ceëert m.b.t. het vermeende gemakkelijke leven van leraren, zoals De Meyer dat nadien ook aanhaalde, en trok de zaak van het Loopbaanpact terecht open naar de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep aan het begin én het einde van de loopbaan. Bovendien liet De Meyer zien dat hij de geschiedenis kent. Dat is altijd een voordeel.

Studie-avond Limagrain

Limagrain.JPG

Gisterenavond mocht ik in de landbouwschool een boeiende studie-avond – georganiseerd door Limagrain – afsluiten. Proficiat met dit schitterend initiatief!

Stockeren is geen goed middel tegen goedkoop rundvlees

rundvlees (beeld VLAM).jpg

De marktsignalen voor rundvlees zijn ongunstig zodat volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) de rentabiliteit van vleesveehouderij opnieuw ter sprake bracht in het Vlaams Parlement.

Pb – Vlaamse regering geeft groen licht voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Oostelijk tangent!

minister Joke Schauvliege.jpg

De Oostelijke tangent – een dossier waarvoor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer reeds jaren aandacht vraagt - is één van de belangrijkste elementen uit het Waas mobiliteitsplan.

Zopas heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Oostelijke tangent - op voorstel van minister Schauvliege - principieel goedgekeurd. Het plan wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State.
Het openbaar onderzoek, waarbij 63 bezwaarschriften werden ingediend, heeft tot resultaat geleid : er werden verbeteringen aan het plan aangebracht.

SALV-advies over regeldruk valt niet in dovemansoren

administratie - foto Vilt.jpg

Een recent advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) inzake betere regelgeving formuleert tien verbeterpunten. De focus ligt op het verlagen van de regeldruk, administratieve vereenvoudiging en de praktische toepasbaarheid van de Europese en Vlaamse regelgeving. Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) onthoudt ook de aanbeveling om een ‘jongerentoets’ uit te werken. Van minister Joke Schauvliege wil hij weten hoe ze rekening zal houden met het advies. Als initiatief voor de toekomst vermeldt de minister de speciale aandacht die in de overheidscommunicatie zal uitgaan naar kwetsbare groepen landbouwers omdat zij soms belangrijke informatie mislopen.