Na hun vijftigste kiezen leerkrachten massaal voor deeltijds werk

2016-10- Jos.jpg

Zo'n vier op de tien leerkrachten boven de 50 jaar kiezen voor deeltijds werk. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V).
Op een totaal aantal van 122.741 voltijdse personeelsleden telde het Agentschap voor Onderwijsdiensten op 3 oktober van dit jaar 33.435 personeelsleden met deeltijdse dienstonderbreking (na een periode van voltijds werk), of 27,24 procent in alle onderwijsniveaus behalve de universiteiten.

Gevaarlijk knooppunt maakt plaats voor brug in Waaslandhaven-Noord

foto Mattias Goossens.jpg

De vraag van De Meyer kwam er naar aanleiding van een aantal zware verkeersongevallen de afgelopen jaren. Begin september lieten nog twee mensen het leven bij een dodelijk verkeersongeval.
“De rotonde verdwijnt en er zal één brede brug centraal worden gelegd om zo de afwikkelingscapaciteit van dit knooppunt te verhogen. Aan beide zijden van deze nieuwe brug zullen de kruispunten door middel van verkeerslichten worden gestuurd. Dat zou een positieve invloed moeten hebben op de veiligheid van dit knooppunt”, aldus de minister in zijn antwoord.

Geen lager pensioen voor wie langer werkt in het onderwijs!

Minister Hilde Crevits.jpg

De diplomabonificatie is afgeschaft voor personeelsleden in het onderwijs, maar wie langer moet werken, mag geen pensioenverlies lijden. In haar antwoord aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer bevestigde minister Crevits van Onderwijs dat standpunt van de Vlaamse Regering.

Infrastructuurinvesteringen in de Waaslandhaven

haven-kallo.jpg

De blijvende en indringende vraag van Jos De Meyer naar een flankerend landbouwbeleid!

Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg begin september 2016 via een schriftelijke vraag aan minister Ben Weyts een overzicht van de infrastructuurinvesteringen. De bedragen die horen bij de beleidskeuze voor de Waaslandhaven zijn niet min. We geven een kort overzicht.

Loopbaanpact: één van de grote werven!

sociaal overleg.jpg

Heel terecht noemde onderwijscommissaris Jos De Meyer het loopbaanpact een van de belangrijkste werven van de minister van Onderwijs. Uit het eerdere gesprek tijdens deze commissievergadering wisten we al dat de tweede fase van het loopbaandebat slechts 2 dagen voordien was begonnen. Welke opties zag de minister nu voor de 2 heikele periodes in de lerarenloopbaan (retentie van jonge leerkrachten verhogen en ervoor zorgen dat oudere leerkrachten blijvend werkbaar werk uitvoeren) en wat was de timing van het debat, zo wilde De Meyer weten.

"Maatwerk wordt het nieuwe credo voor Vlaamse landbouw"

quinoa.geVILT.jpg

“Onze land- en tuinbouwbedrijven zijn zeer divers”, stelt Jos De Meyer, voorzitter van de commissie Landbouw in het Vlaams Parlement. “Het is de ondernemer die zelf moet beslissen welke richting hij met zijn bedrijf uit wil. Schaalvergroting is nooit een doel op zich, soms wel een bewuste keuze om de kosten per geproduceerde eenheid te drukken. Verbreding, nichemarkten, bio bedrijf, korte keten, hoevetoerisme,... zijn even valabele keuzes. De overheid moet deze managementkeuze respecteren door gelijkwaardige ondersteuning te bieden. Alle mogelijkheden moeten in aanmerking kunnen komen om een levensvatbaar bedrijf uit te bouwen.

Economische weerbaarheid van de land- en tuinbouwsector!

landbouw.jpg

“Het is één van mijn prioriteiten om zowel de duurzaamheid van de landbouw, in al haar aspecten – zowel de economische als de sociale en ecologische pijler – als de instroom in de sector te bevorderen,” antwoordde minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

In 2023 start reconstructie Doelse Kogge uit 1325!

Doelse kogge.jpg

De reconstructie van de Doelse Kogge zal in 2023 effectief beginnen. Dat antwoordde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V)

Meer trajectcontrole in Vlaanderen!

trajectcontrole.jpg

“Op de Vlaamse autosnelwegen gebeurt op vier plaatsen trajectcontrole, namelijk op het viaduct van Gentbrugge op de E17 en op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren, telkens in beide rijrichtingen,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de stand van zaken van de trajectcontrole in Vlaanderen.

Pretbarak

20160927 jos VL P.jpg

Wij zitten al drie dagen te studeren op de grafiek uit onze weekendkrant die de activiteitsgraad in het Vlaams Parlement in kaart brengt. Met veelkleurige bolletjes, cirkeltjes, driehoekjes, en parallellogrammen, een meesterwerk van onze grafische desk. Knip het uit, timmer er een kader rond, onderteken met 'Victor Vasarelly', breng het naar Mon Bernaerts, en die vindt zeker een Chinees die er 10 miljoen voor geeft. In de hoop dat Karel De Gucht het dan weer niet tegenhoudt.