You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Ruime investeringen in waterzuivering in het Waasland en in de regio Dendermonde

Ruime investeringen in waterzuivering in het Waasland en in de regio Dendermonde


By Jos De Meyer - Posted on 26 May 2015

waterzuivering.jpg

Ruime investeringen in waterzuivering in het Waasland

Uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer blijkt dat de Vlaamse minister bevoegd voor milieu de voorbije jaren in het Waasland zwaar geïnvesteerd heeft in waterzuivering en de daarbij horende infrastructuurwerken en dat ook voor 2015 en 2016 reeds een aantal projecten in uitvoering zijn die in de loop van 2015 of 2016 zullen beëindigd zijn.

In 2014 werd in het Waasland voor 8 subsidieprojecten een betaling van subsidie uitgevoerd, voor een totaal bedrag van 4.147.803 euro:
→twee in de gemeente Beveren:
-gecombineerd dossier met Aquafinproject ‘KWZI Haasdonk en toevoerleiding’ – aanleg van een gescheiden stelsel in de Zandstraat van Poerdam tot de bestaande collector thv Hof ter Saksen
- heraanleg van de riolering in Gentsweg (N70) tussen de Grote Heidestraat en de Middenheide

→zes in de stad Sint-Niklaas:
-KWZI De Ster met aansluitende riolering Recreatiepark De Ster en de woningen van de Lange Rekstraat en de Van Landeghemstraat
-afkoppelen van de industrieparken in de stad Sint-Niklaas – Europark-Oost
-2DWA-leiding Entrepotstraat
-weg- en rioleringswerken in de Uilenstraat (deel) vanaf het spoor tot de Grote Heimelinkstraat
-wegenis- en rioleringswerken in de Kerkstraat
-aanleg van regenwaterafvoer (gracht) vanaf de Heihoekstraat, naast de spoorwegbedding met aansluiting op de bestaande waterloop en aanleg van gescheiden riolering in de Heihoekstraat, vanaf huis nummer 30 tot de nieuwe KMO-zone Heihoekstraat

In 2014 werden door Aquafin in het Waasland 4 projecten afgerond, voor een totaal bedrag van 8.404.057,96 euro:
-collector Nieuwkerken-Waas fase West
-optimalisatie toevoer vuilvracht naar KWZI Lokeren
-collector Haasdonk
-RWZI Temse fase 2

Begin 2015 waren in het Waasland 4 Aquafin-projecten in uitvoering, voor een totaal investeringsbedrag van 4.899.619,44 euro :
-renovatie gemeentelijke collector Nieuwkerken-Waas
-aansluiting Rechtstraat Lokeren
-Aansluiting Heimolen op RWZI Sint-Niklaas
-sanering Jachtbeek Temse
__________

Ruime investeringen in waterzuivering in de regio Dendermonde

Uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer blijkt dat de Vlaamse minister bevoegd voor milieu de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd heeft in waterzuivering en de daarbij horende infrastructuurwerken en dat ook voor 2015 en 2016 reeds een aantal projecten in uitvoering zijn die in de loop van 2015 of 2016 zullen beëindigd zijn.

In 2014 werd in de regio Dendermonde voor 20 subsidieprojecten een betaling van subsidie uitgevoerd, voor een totaal bedrag van 7.582.435 euro:
→twee in de gemeente Buggenhout:
-wegen- en rioleringswerken in Kasteelstraat tussen huis nummer 164 en de grens met Merchtem
-wegen- en rioleringswerken in gedeelte van de Kasteelstraat tussen Kalkenstraat en centrum, Maalderijstraat, Elzendreef, wachtkom en waterloop 6.02.69

→twee in de stad Dendermonde:
- wijk 'Hof Ten Rode' namelijk De Leksstraat, Hof Ten Rode, Meirgatstraat en Zwarte Beekstraat: wegen- en rioleringswerken: heraanleg van de afvalwaterriolering, aanleg van hemelwaterleiding
- aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de Vijfbunderstraat en Groeneweg te Grembergen

→twee in de gemeente Laarne:
-wegen- en rioleringswerken in Dorpsstraat en omgeving
-wegen en rioleringswerken in Nerenweg, Krimineelstraat, Meirestraat, Vaartweg-Menneweg, Kalkendorp, Kleine Molenstraat-voetweg

→vijf in de gemeente Lebbeke:
-Brusselsesteenweg
-wegen-en rioleringswerken Brusselsesteenweg (deel tussen Kleine Beek en Flor Hoflanslaan): RWA-leiding
-aanleg gescheiden riolering in de Heesterstraat, Benoit de Donderstraat en Frabriekstraat en het stelsel aansluitend op het Aquafinproject 22.050 ‘sanering klein Antwerpen’
-aanleg riolering Trieststraat tlv TMVW
-aanleg riolering Trieststraat tlv Aalst

→één in de gemeente Waasmunster:
-weg- en rioleringswerken in de Dommelstraat

→vier in de gemeente Wetteren:
-gecombineerd dossier met Aquafinproject 96.461 ‘Collector Molenbeek fase 1’ – aanleg gescheiden stelsel in de Watermolenstraat, Molenweg en Loweestraat
-N9 – structureel onderhoud + aanleg van fietspaden, wegenis- en rioleringswerken in de Brusselsesteenweg
-herinrichting Kortenbosstraat tussen Kriephoek en Kruisstraat
-aanleg dienstriolering in Oude Wetterstraat

→twee in de gemeente Wichelen:
-rioleringswerken Hulst – gemeentelijk aandeel
-gecombineerd dossier met Aquafinproject ’22.006’ – aanleggen van een gescheiden stelsel in de Hoekstraat

→twee in de gemeente Zele:
-afkoppelen regenwaters industriezone ‘Station West’ (Moerstraat, A. De Beulelaan (deel), Industriestraat (deel), Zevensterrestraat, Spinnerijstraat (deel), N47)
-vernieuwing Veldekensstraat (deel) met aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
In 2014 werden door Aquafin in de regio Dendermonde 2 projecten afgerond, voor een totaal bedrag van 1.530.791,22 euro:
-afkoppeling inlaten Pijpoelstraat – Hoekstraat in Wichelen
-aansluiten LP Ripipiabergstraat/Stuyfbergen in Hamme

Begin 2015 waren in de regio Dendermonde 6 Aquafin-projecten in uitvoering, voor een totaal investeringsbedrag van 5.215.698,54 euro :
-collector Jabekestraat – Ruiterken in Wetteren
-sanering Klein Antwerpen – Lindeken en afkoppeling zijloop in Lebbeke
-aansluiten LP Leopold III-laan/Loystraat in Hamme
-collector Bieststraat, Nerenweg en Kleine Molenstraat in Laarne
-collector Steentjesstraat – Rivierstraat – deel Heirweg in Laarne
-PS + PL Kortenbosstraat in Wetteren

In de loop van 2015 werd voor één dossier een betaling uitgevoerd, voor een bedrag van 638.455,86 euro:
-herinrichting Geemstraat in Hamme