You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Aandacht voor loden waterleidingen in schoolgebouwen

Aandacht voor loden waterleidingen in schoolgebouwen


By Jos De Meyer - Posted on 07 July 2015

loden waterleidingen.jpg

“De problematiek van loden waterleidingen verdient heel wat aandacht,” antwoordde minister Hilde Crevits in de commissie Onderwijs op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
De Meyer situeerde de problematiek als volgt: “Vroeger werd vaak gewerkt met loden leidingen voor drinkwatertransport. Vanuit gezondheidsoogpunt is dat geen goede optie, want lood kan zich opstapelen in het lichaam en een chronische loodvergiftiging veroorzaken. Sinds 1958 worden door de nutsbedrijven geen loden leidingen meer gebruikt, en de watermaatschappijen hebben de loden toevoerleidingen ondertussen vervangen.
Binnen in de huizen en gebouwen zijn echter wel nog loden leidingen te vinden, vooral in infrastructuur die dateert van voor 1958. Veel schoolinfrastructuur dateert zelfs van voor 1950. Ook daar lopen wellicht nog loden drinkwaterleidingen.”
De minister antwoordde: “Het is een problematiek die heel wat aandacht verdient. Uw suggestie om de loden waterleidingen op te nemen in de schoolgebouwenmonitor, vind ik heel interessant.
Ik zal zeker niet nalaten om nog vóór de start van het nieuwe schooljaar dit thema nogmaals in de kijker te zetten. We moeten eigenlijk niet veel nieuwe dingen doen. We moeten dit onderwerp gewoon onder de aandacht brengen. Het materiaal bestaat, we weten hoe we ermee moeten omgaan en wat de gezondheidsrisico’s zijn.
Subsidiedossiers van het vrij gesubsidieerd onderwijs die betrekking hebben op het vervangen van loden leidingen, worden door AGIOn behandeld met een afwijking van de chronologie van de wachtlijst. Dat valt onder de rubriek ‘milieusanering’. Deze dossiers worden dus al versneld behandeld. Ik weet niet of alle scholen dat weten.
Ook het GO! hecht vanuit preventief oogpunt veel belang aan dit dossier. Daarom werken de GO!-scholen mee aan het project van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening waarmee een convenant werd afgesloten inzake loodpreventie in drinkwater.”