You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Verdeling Vlaamse lerarenkaart bijsturen a.u.b.

Verdeling Vlaamse lerarenkaart bijsturen a.u.b.


By Jos De Meyer - Posted on 15 June 2016

lerarenkaart.jpg

De Vlaamse lerarenkaart verdelen via de scholen zou dubbel zo duur worden dan een verdeling via de bibliotheken, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Crevits van Onderwijs.
Personeelsleden van de scholen kunnen hun lerarenkaart gebruiken om korting te vragen voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld voor museabezoek. Vroeger kreeg elk personeelslid van het Vlaamse onderwijs een lerarenkaart thuisbezorgd samen met het januarinummer van het tijdschrijft Klasse. Sinds dit schooljaar wordt de lerarenkaart nog thuisbezorgd aan wie voor 10 euro een papieren abonnement neemt op Klasse. Wie het blad digitaal leest, heeft ook recht op een lerarenkaart, maar hij of zij moet die dan gaan afhalen in de bibliotheek, of (in Antwerpen) in het Letterenhuis.
Uit de antwoorden op een bevraging, waarop weliswaar slechts 174 van de 340 bibliotheken hebben geantwoord, blijkt dat 90% van de bibliotheken volgend jaar opnieuw de bedeling van de lerarenkaarten voor zijn rekening wil nemen.
Dat de bedeling via de bibliotheken ervoor zorgt dat de leraren in de bibliotheek langskomen, is op zich geen sterk argument, vindt De Meyer, omdat het blijkbaar niet geldt voor wie een papieren abonnement kiest.
Een verzending per brief aan elke individuele leerkracht is uiteraard duurder dan de kaarten te bezorgen aan de scholen of aan bibliotheken, maar vermits de rechthebbenden dit schooljaar per brief werden uitgenodigd om al dan niet in te tekenen op een papieren abonnement van Klasse geldt dat argument eigenlijk niet, want men had de kaart gewoon in die brief kunnen meesturen.
Op dit ogenblik zijn (naargelang de provincie) tussen 34 en 47% van de lerarenkaarten afgehaald. Aan de lerarenkaart zijn momenteel 850 organisaties verbonden die voordelen aanbieden. Tot enkele jaren geleden was dat meer dan 2000.
Jos De Meyer hoopt dat minister voor Onderwijs Hilde Crevits het huidige verdelingssysteem van de lerarenkaart – na evaluatie – bijstuurt!

Tags