You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Vernieuwde verlofsystemen starten gelijktijdig in hoger onderwijs en leerplichtonderwijs

Vernieuwde verlofsystemen starten gelijktijdig in hoger onderwijs en leerplichtonderwijs


By Jos De Meyer - Posted on 06 July 2016

ben met verlof.jpg

Ook in het hoger onderwijs wordt het “zorgverlof” ingevoerd op 2 september 2016, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Crevits van Onderwijs. Ook de andere vernieuwingen aan de verlofsystemen zullen in het hoger onderwijs worden ingevoerd zodra ze ingaan in het leerplichtonderwijs. Dat is belangrijk nieuws voor personeelsleden met een gemengde opdracht in verschillende onderwijsniveaus.
Omdat buiten het zorgverlof voor specifieke sociale noden geen vergoedingen meer voorzien worden, verwacht minister Crevits dat het aantal uren verlof en afwezigheid in het onderwijs op termijn zal dalen. “Dit zal betekenen dat in de toekomst het totaal aantal leerkrachten dat in een vervangingsopdracht is tewerkgesteld, zal verminderen, “ aldus de minister.
De Meyer verwacht wel een forse toename van het aantal vervangingsopdrachten per 1 september doordat vele benoemde personeelsleden wellicht gebruik zullen maken van de laatste mogelijkheid tot een ongemotiveerde gedeeltelijke loopbaanonderbreking met financiële ondersteuning.
Nu ook de gedeeltelijke loopbaanonderbreking aan het eind van de loopbaan is afgeschaft, is het wel interessant dat een personeelslid vanaf 55 jaar onbezoldigd deeltijds verlof kan opnemen, vindt De Meyer. Hij waardeert de communicatie over de vernieuwingen, maar dat is nodig ook, stelt hij, want naast het Vlaamse zorgverlof bestaan er ook nog federale loopbaanonderbrekingen voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen en medische bijstand.

Tags