You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Vlaams gewest maakt werk van veilige N47

Vlaams gewest maakt werk van veilige N47


By Jos De Meyer - Posted on 28 January 2011

2011-01-28 - Crevits.jpg

Lokeren/Zele Het Vlaams gewest maakt eindelijk werk van de twee rotondes op de N47 aan de E17 in Lokeren en de herinrichting van de Europalaan en Zeelsebaan tussen Zele en Dendermonde.

In de loop van het jaar start een studie over de herinrichting van de Europalaan en Zeelsebaan. Concreet gaat het over het stuk tussen Kleinzand in Dendermonde en de Keltenlaan in Zele. Dat liet minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) weten aan partijgenoot en volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. In 2013 wordt er gestart met een structureel onderhoud, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe fietspaden. 'We kunnen dat enkel toejuichen', reageert de Zeelse burgemeester Patrick Poppe (Open VLD). 'Zeker de komst van de nieuwe, vrijliggende fietspaden richting Dendermonde. We hadden dat wel liever sneller verwezenlijkt gezien.'

Op de N47 komen er twee nieuwe rotondes aan de E17. 'De werken zouden eind 2012 aanbesteed worden', vertelt de Lokerse burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD). Concreet gaat het over een grotere rotonde in Lokeren voor de oprit van de E17 richting Gent, en een kleinere op Zeels grondgebied voor de oprit richting Antwerpen. 'Eens die werken beginnen, verlopen ze in fases waarbij doorgaand verkeer altijd mogelijk is', aldus Anthuenis. 'Het is goed dat die onveilige punten worden aangepakt. Het Vlaams gewest ziet dat nu gelukkig ook in.' Niet alleen zal de verkeersveiligheid verhogen, de rotondes zullen ook zorgen voor vlotter verkeer. Wanneer de rotondes klaar zullen zijn, is niet duidelijk.

De kosten voor de herinrichting van de Europalaan en Zeelsebaan worden voorlopig op 3 miljoen euro geschat, waarvan 1,3 miljoen van het Vlaamse gewest komt. De voorlopige raming voor de twee rotondes bedraagt 2,5 miljoen euro. (Het Nieuwsblad, lcl)
__________
2011-01-25

8,1 miljoen voor aanpak van de N47 tussen Lebbeke en E17

De komende jaren is er een reeks werken gepland aan de N47 op het grondgebied van Lebbeke, Dendermonde en Zele. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer op een schriftelijke vraag aan minister van openbare werken Hilde Crevits.

In 2011 start een studie over de herinrichting van de Europalaan en de Zeelsebaan (de N47 tussen Kleinzand te Dendermonde en de Keltenlaan te Zele). Uiterlijk in 2013, afhankelijk van het doorlopen van de nodige onteigeningsprocedures, zal daar gestart worden met een structureel onderhoud, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het aanleggen van nieuwe vrijliggende fietspaden. De kosten van deze fase worden voorlopig geraamd op 3 miljoen euro waarvan 1,3 miljoen ten laste van het Vlaamse Gewest.

Al in 2012 zullen werken starten aan de doortocht van de N47 te Lebbeke tussen de kilometerpunten 8,8 en 9,53. Ook daar wordt voorzien in een structureel onderhoud van de weg, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het vernieuwen van de voetpaden. Tegelijk zal ook het kruispunt van N47 met Florhofmanslaan worden omgevormd tot een rotonde. Deze werken worden geraamd op 2,6 miljoen euro waarvan 1,3 miljoen ten laste van het Vlaamse Gewest.

Ook het verbeteren van de aansluiting met de N41, via de aansluitende N470, zal worden onderzocht. Daarvoor wordt in 2011 een bedrag van 150 000 euro voorzien voor een studieopdracht.

Als sluitstuk zal ook de aansluiting van de N47 op de E17 worden heringericht met als doel een hogere verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming te realiseren. Hiervoor zullen twee nieuwe rotondes worden aangelegd aan weerskanten van de E17. De huidige timing van het project voorziet de aanbesteding van de werken in 2012. De voorlopige raming bedraagt 2,5 miljoen euro. De plannen zijn volledig rond en de nodige onteigeningen zijn momenteel lopende.

2011-01-25

Werken aan N446 te Hamme en Dendermonde

Het meerjarenplan openbare werken van Oost-Vlaanderen voorziet in de aanleg van fietspaden, de herinrichting van een aantal kruispunten en een gedeeltelijke heraanleg van de rijbaan van de N446 in 2013. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister voor openbare werken Hilde Crevits.

Tegelijk met deze werken zal ook de Waasmunsterbrug over de Durme wordt vervangen. De bovenbouw zal worden aangepast zodat een profiel met fietspad aangelegd kan worden. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) plant tegelijk ook de aanpassing van de dijken ter plaatse in het kader van het Sigmaplan. De kostprijs wordt in geraamd op 4,5 miljoen euro.

De werken voor de ombouw van het kruispunt van de N446 (Zogsebaan) met de N470 tot een rotonde zullen vermoedelijk in 2012 kunnen starten. Dit wel op voorwaarde dat de onteigeningsprocedure vlot verloopt. Van dit werk wordt de kostprijs op 900 000 euro geschat.