You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / 1,4 miljoen voor waterbeheersing in het arrondissement Sint-Niklaas

1,4 miljoen voor waterbeheersing in het arrondissement Sint-Niklaas


By Jos De Meyer - Posted on 11 April 2017

Slibruimingen 2016 (foto vmm).jpg

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakt dit jaar 1,4 miljoen vrij voor het onderhoud en de uitbreiding van waterbeheerswerken in het arrondissement Sint-Niklaas.

Die investeringen komen er boven op de 250.000 euro die jaarlijks worden geïnvesteerd in het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen en elektromechanische installaties. Dat blijkt uit navraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V).
Bij de geplande investeringen zit de optimalisatie van de noord-zuidverbinding door het plaatsen van een klepstuw die het waterpeil beter moet kunnen controleren. De vier kilometer lange verbinding tussen Verrebroek en Kieldrecht werd in 2014 aangelegd en staat in voor de opvang en afvloeiing van water uit de Waaslandhaven. Het pompgemaal Stenegoot in Kallo wordt gerenoveerd en het pompgemaal Keetberg in Melsele wordt zowel bouwkundig als elektromechanisch gerestaureerd. In Lokeren wordt het pompgemaal op de Ledebeek uitgerust met een automatisch vuilrooster. Dat systeem houdt automatisch de roosters vrij en verzamelt takken en zwerfvuil in een container. De pomp, die begin vorig jaar in gebruik werd genomen, zorgt ervoor dat bij hevige regenval water van de Moervaart overgeheveld kan worden naar de Durme om zo Lokeren en de rest van het Waasland te vrijwaren van wateroverlast. (Het Nieuwsblad, mgb)

----------

Vlaamse overheid blijft investeren in waterbeheersing om overstromingen in onze regio te voorkomen!

Elk jaar worden we geconfronteerd met overstromingen.
Daarom ondervraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer regelmatig de bevoegde minister om aan te dringen om de nodige investeringen te doen die mede bijdragen aan de voorkoming van overstromingen.

Als antwoord op een aantal schriftelijke vraag van Jos De Meyer gaf minister Joke Schauvliege een overzicht van de voor 2017 geplande investeringen in de arrondissementen Sint-Niklaas, Aalst en Dendermonde.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft voor het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen en elektromechanische installaties lopende contracten: voor het arro Sint-Niklaas voor ongeveer 250.000 euro/jaar, voor het arro. Aalst voor ongeveer 180.000 euro/jaar en voor het arro. Dendermonde voor ongeveer 200.000 euro per jaar.

Voor 2017 zijn al een reeks onderhoudswerken gepland.
In het arrondissement Sint-Niklaas wordt het buffergebied op de Noordzuidverbinding in Beveren geoptimaliseerd door de installatie van een klepstuw. De werken zijn gegund en in uitvoering. De kostprijs bedraagt 200.000 euro. Het pompgemaal Stenegoot in Beveren wordt beperkt bouwkundig gerenoveerd. De werken zijn gegund. De kostprijs bedraagt 100.000 euro. Het pompgemaal Keetberg in Melsele wordt grondig gerenoveerd, zowel bouwkundig als elektromechanisch. De werken zijn eind 2016 aanbesteed en begin 2017 gegund. De kostprijs bedraagt 900.000 euro.
Op de Ledebeek in Lokeren zal een nieuw automatisch vuilrooster aanbesteed worden voor het pompgemaal naar de Durme. De geraamde kostprijs bedraagt 200.000 euro.

Ook in de arrondissementen Dendermonde en Aalst zullen in 2017 de nodige onderhoudswerken uitgevoerd worden.
In het arrondissement Aalst heeft de VMM voor de Marke in Geraardsbergen een totaalplan opgemaakt in nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen.
Doel is de wateroverlast integraal en globaal aan te pakken. In de loop van 2017 zal de realisatie van een aantal beschermingsdijken aanbesteed worden. Deze werken worden geraamd op 800.000 euro. In 2017 zal de sedimentvang op de Molenbeek in Erpe-Mere, die moet zorgen voor minder aanslibbing in de waterloop, geoptimaliseerd worden. Deze werken wordt geraamd op 150.000 euro.

In het arrondissement Dendermonde is voor de Vondelbeek voorzien om de pompboezem van het pompstation uit te breiden. De kostprijs wordt geraamd op 200.000 euro. Voor de Molenbeek Wetteren is een lokale bescherming voorzien van enkele woningen gelegen aan de Molenbeekweg. Dit zal in de loop van 2017 aanbesteed worden. Dit project wordt geraamd op 250.000 euro. Voor de Kalkenvaart wordt de inrichting van de oeverzone met een flauw talud voorbereid. Verder is het gedeeltelijke herstel van de Oude Schelde voorzien. Dit zal voor een extra buffer voor de Kalkenvaart en Driesesloot zorgen.

Voor 2017 zijn in totaal voor de arrondissementen Sint-Niklaas, Aalst en Dendermonde voor 3.430.000 euro aan investeringen gepland die mede bijdragen aan de voorkoming van overstromingen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer zal deze problematiek waakzaam blijven opvolgen.