You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / AED-toestel in elke scholengroep in Sint-Niklaas!

AED-toestel in elke scholengroep in Sint-Niklaas!


By Jos De Meyer - Posted on 06 June 2017

Stadhuis_St-Niklaas.JPG

AED (Automatische Externe Defibrillator) kan in noodsituaties - bij juist gebruik - helpen om mensenlevens te redden.
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer heeft op de gemeenteraad van 31 mei 2017 aan het stadsbestuur gevraagd om zijn voorstel te onderzoeken (vóór het opstellen van de begroting 2018) om aan elk schoolbestuur een AED-toestel ter beschikking te stellen zodat op alle plaatsen waar zich een scholengroep bevindt een levensreddend toestel aanwezig is.
Hij koppelde hieraan wel de voorwaarde en bereidheid dat ook enkele personeelsleden een korte opleiding zouden volgen om het toestel efficiënt te leren gebruiken. Idealiter kan dit toestel ook gebruikt worden door buurtbewoners.
De burgemeester engageerde zich om deze vraag te onderzoeken.