You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Grote bedrijven niet alleen zaligmakend

Grote bedrijven niet alleen zaligmakend


By Jos De Meyer - Posted on 07 June 2017

Joke Schauvliege en Jos.jpg

Bij de bedrijfsleiders in de land-en tuinbouw is 62% ouder dan 50 jaar, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer als antwoord op zijn vraag aan minister Schauvliege van Landbouw. Jongeren zijn duidelijk in de minderheid, met 11% bedrijfsleiders die jonger zijn dan 41 jaar.
In de sector fokvarkens worden 20,8% van de bedrijven geklasseerd als “groot bedrijf” met meer dan 300 fokvarkens. In de melkveehouderij zijn ook 10% van de bedrijven te klasseren als “groot bedrijf” met een quotum van 800.000 liter of meer.
Bij de mestkalveren schat men 5,4% van de bedrijven in als groot bedrijf, met meer dan 700 mestkalveren. In de legsector hebben 7,1% van de bedrijven een bezetting van meer dan 70.000 hennen; bij de vleeskippen telt men 17,9% van de bedrijven met meer dan 70.000 mestkuikens.
In de glasteelt blijft de meerderheid (79%) van de bedrijven beneden de 2 ha glas. 21% van de glasteeltbedrijven heeft meer dan 2 ha glas, 0,5% heeft zelfs meer dan 10 ha glas.
De land-en tuinbouwsector in West-Europa evolueert nog steeds naar minder maar grotere bedrijven, maar er is duidelijk een onderscheid naar de sector, stelt De Meyer. Evolueren naar grotere bedrijven is een keuze, maar het is niet de enige. Met de nu gangbare bedrijfsgrootte en een goed management of met een keuze voor niches en specialisatie moet ook het familiale land-of tuinbouwbedrijf kunnen overleven, naast zij die kiezen voor schaalvergroting.