You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Ruim 500 boeren produceren meer dan 800.000 liter melk

Ruim 500 boeren produceren meer dan 800.000 liter melk


By Jos De Meyer - Posted on 27 June 2017

schaalvergroting melkveestal (Vilt).jpg

Er zijn almaar minder boeren en tuinders, maar de gemiddelde omvang van hun bedrijven neemt toe. In de wetenschap dat deze structurele verandering nog sneller gaat wanneer de sector het moeilijk heeft, informeerde Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) bij minister Schauvliege naar het aantal grote bedrijven in Vlaanderen. Uit de statistieken blijkt dat er in iedere deelsector bedrijven actief zijn die er qua omvang bovenuit steken, bijvoorbeeld 510 melkveehouders die in 2014/2015 nog over een quotum beschikten van 800.000 liter of meer en 125 pluimveehouders die minstens 70.000 vleeskippen of leghennen houden.

Het is een vast gegeven in de land- en tuinbouw in West-Europa en dus ook in Vlaanderen dat men evolueert naar minder maar grotere bedrijven. Na de recente moeilijke periode, wat het afhaken van kleinere bedrijven nog in de hand werkt, achtte CD&V-volksvertegenwoordiger Jos De Meyer het zinvol om te peilen naar de bedrijfsgroottes in Vlaanderen. Er bestaat geen Vlaamse definitie van ‘een groot bedrijf’ in land- en tuinbouw zoals er ook geen heel recente data bestaan met betrekking tot bedrijfsomvang. Minister van Landbouw Joke Schauvliege behelpt zich daarom met de beschikbare statistieken.
In de zeugenhouderij bestempelt ze bedrijven met 300 of meer zeugen en beren als groot. Zo zijn er 394 actief, ofwel één op de vijf zeugenbedrijven. In de melkveehouderij waren tijdens de campagne 2014/2015 tien procent van de bedrijven te klasseren als groot gelet op hun quotum van 800.000 liter of meer. Voor de kalverbedrijven grijpt minister Schauvliege terug naar de landbouwenquête van 2013. Toen waren er 70 bedrijven met 700 of meer mestkalveren. Dat is 5,4 procent van alle bedrijven met vleeskalveren.
In de pluimveehouderij waren er datzelfde jaar 32 leghennenbedrijven met 70.000 of meer kippen (7,1%) en 93 vleeskippenbedrijven (17,9%) die boven die grens uitkomen. Voor de schaalgrootte in de glastuinbouw telt het areaal onder glas. Dat blijft bij acht op de tien bedrijven kleiner dan twee hectare, maar komt bij 62 bedrijven boven de vijf hectare uit. Zeven glastuinbouwbedrijven steken er qua schaalgrootte bovenuit met 10 hectare of meer aan serres. (Vilt)