You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Toekomst van de varkenshouderij in Vlaanderen

Toekomst van de varkenshouderij in Vlaanderen


By Jos De Meyer - Posted on 29 June 2017

varken.jpg

“Uit de resultaten van de landbouwenquête 2016 van de FOD Economie, blijkt dat er in Vlaanderen tijdens de voorbije 25 jaar nooit minder varkens waren dan vandaag. In 2014 waren er nog 6 miljoen varkens in Vlaanderen, vorig jaar 5,8 miljoen. We mogen wel niet vergeten dat, ondanks het grote belang van onze varkenssector voor de Vlaamse economie, de impact van de Vlaamse productie op het Europees exportvolume relatief beperkt is. Hoe de productie in de rest van Europa evolueert ten opzichte van de Aziatische vraag is minstens zo belangrijk. Maar we zien ook in andere Europese lidstaten dat het aanbod is gedaald, waardoor de marktprijzen sinds een jaar goed tot zeer goed te noemen zijn,” antwoordde minister voor Landbouw Joke Schauvliege aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement.
Uit de resultaten van een grootschalige enquête na de G30-varkenstop is gebleken dat 27 procent van de respondenten kampte met financiële problemen. Van de respondenten die niet op contract produceren, had 29 procent een betalingsachterstand bij een veevoederfabrikant.
Ondanks de forse heropleving van de markt lijken de meeste Vlaamse varkenshouders én de kredietverstrekkers de crisis nog niet vergeten.
De minister adviseert de individuele producent om maximaal te optimaliseren binnen de huidige bedrijfsomvang, mee te werken aan het behoud van kwaliteitsimago van het product.
De minister wil blijven inzetten op de instrumenten die dit ondernemerschap stimuleren.
“Als het economisch moeilijk is in een sector, dan vraagt iedereen maatregelen. Het is bijzonder belangrijk en nuttig om nu, net als het economisch beter gaat, na te denken over hoe we ons beter kunnen wapenen voor de toekomst,” aldus Jos De Meyer.