You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Puivelde: graag veiligheid voor fietsende kinderen!

Puivelde: graag veiligheid voor fietsende kinderen!


By Jos De Meyer - Posted on 24 August 2017

Puivelde.jpg

Het rioproject in Puivelde (Belsele) is in volle uitvoering.
De tot nog toe uitgevoerde werken zijn geslaagd en worden gewaardeerd. Dank aan de aannemer, het stadsbestuur en aan minister Schauvliege voor de subsidies.
Mijn bezorgdheid – die ik recent formuleerde op de commissie openbare werken – is dat de verkeerssignalisatie in het gerealiseerde deel van de werken uitgevoerd wordt vóór 1 september en niet moet wachten – zoals oorspronkelijk gepland – tot 2018 bij het einde van alle werken.
Ik denk hier aan de fietssuggestiestrook, “de haaientanden” (in aanpalende straten), de signalisatie waar fietsers de straat moeten oversteken, enz…
Dit is uitermate belangrijk voor de fietsende kinderen die op 1 september opnieuw naar school moeten, onder andere in de nabije vrije lagere basisschool “de Ritsheuvel” in Puivelde.
Ik hoop dat het stadsbestuur op mijn dringende vraag ingaat!
Het is eveneens noodzakelijk dat het stadsbestuur de bermen van de straten herstelt van die straten die gebruikt werden voor het omleidingsverkeer (bv Stenenmuursstraat) of die vandaag hier nog steeds voor gebruikt worden (bv Eikenlaan). Deze werken kunnen best ordentelijk uitgevoerd worden voor we opnieuw langdurig regenweer krijgen!

https://www.tvoost.be/nieuws/volgende-week-1-september-waar-is-de-verkee...