You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Aanpassingen oostelijke tangent aan Damstraat

Aanpassingen oostelijke tangent aan Damstraat


By Jos De Meyer - Posted on 26 September 2017

Damstraat - foto Luc Verstraeten.jpg

De Raad van State heeft een verzoekschrift tot schorsing van de oostelijke tangent verworpen.
De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto's en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad.
Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar.
Als gevolg van de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaarschriften en adviezen zijn wel aanpassingen doorgevoerd.
Langzaam verkeer
Dat antwoordde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) aan haar partijgenoot Jos De Meyer. “Ter hoogte van de Damstraat komt er een extra verbinding voor langzaam verkeer. De aantakking van het bedrijventerrein Europark-Zuid op de oostelijke tangent zal verlopen via een nieuw te realiseren ontsluitingsweg achter de woningen van de Damstraat”, overloopt de minister de aanpassingen.
(Het Nieuwsblad, gvh)