You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Varkenssector kent flinke krimp op twee jaar tijd

Varkenssector kent flinke krimp op twee jaar tijd


By Jos De Meyer - Posted on 27 September 2017

varkensstal (foto Vilt).jpg

Uit recente cijfers van landbouwminister Joke Schauvliege over de Vlaamse varkenssector blijkt dat de evolutie van de laatste jaren vooral met heel wat mintekens kan worden beschreven. Het totaal aantal varkens daalde tussen 2014 en 2016 met 3,41 procent, het aantal bedrijven met varkens zelfs met 7,1 procent. Het aantal varkens per bedrijf steeg dan weer met 3,97 procent en liefst 90,5 procent van de gesubsidieerde investeringen hadden betrekking op milieu, met een sterke focus op ammoniakemissiearme stallen.
De varkenssector heeft er enkele turbulente jaren opzitten, met onder meer een recent dierenwelzijnsschandaal en vooral ook een hardnekkige marktcrisis die langer bleef aanslepen dan menig varkenshouder lief was. Sinds eind vorig jaar is de internationale varkensmarkt weer beter in evenwicht en kregen ook de Vlaamse varkenshouders opnieuw wat ademruimte. Toch is het aantal varkensbedrijven en het aantal varkens in Vlaanderen naar een erg laag niveau gezakt.
Uit cijfers van het kabinet Schauvliege opgevraagd door Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) blijkt dat het totaal aantal varkens tussen 2014 en 2016 daalde van 6 miljoen stuks naar 5,8 miljoen stuks (-3,41%). Het aantal zeugen daalde tijdens dezelfde periode van 437.600 stuks naar 407.600 stuks (-6,86%). Ook het aantal varkenshouders is gevoelig gedaald: in 2014 telde Vlaanderen nog 4.279 varkensboeren; in 2016 waren dat er nog maar 3.975 (-7,1%). Proportioneel daalde het aantal varkensboeren net iets meer dan het aantal varkens, waardoor het gemiddelde aantal varkens per bedrijf lichtjes steeg: 1.404 in 2014 en 1.460 in 2016 (+3,97%).
Ook niet oninteressant zijn de investeringscijfers. Welke belangrijke investeringen zijn sinds 2014 met VLIF-steun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) gebeurd in de varkenshouderij? En met welke specifieke doelstellingen? Veruit de belangrijkste investeringen in de varkenshouderij sinds 2014 gebeurden op vlak van ammoniakemissiearme stallen, zo blijkt. In totaal 90,5 procent van de betoelaagde investeringen hadden betrekking op milieudoeleinden. Gevolgd door 6,9 procent structurele investeringen, 2,5 procent investeringen in het kader van dierenwelzijn en 0,1 procent investeringen in hoeveverkoop. Op vlak van de vestigingssteun had 10 procent van de overnamedossiers in de gevraagde periode betrekking op de varkenshouderij. (Vilt)