You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Impact op onderwijspensioenen?

Impact op onderwijspensioenen?


By Jos De Meyer - Posted on 12 October 2017

2017-09 - minister Crevits.jpg

De Meyer had een hele reeks vragen over de impact van de nieuwe personeelsstelsels en van periodes van werkloosheid c.q. deeltijds werken op diverse elementen van het pensioen van personeelsleden in zulke situaties alsook over het eventuele overleg met minister van Pensioenen Bacquelaine. Daniƫls wees op de onduidelijke communicatie na het federale Zomerakkoord, citeerde uit de bespreking in de Onderwijscommissie van zijn eerdere vraag om uitleg en had ongeveer dezelfde vragen als zijn collega De Meyer maar dan wel ook toegespitst op het Zomerakkoord.
Minister Crevits antwoordde vanuit het antwoord op haar brief, dat ze van minister Bacquelaine had gekregen. Voorts heeft het Zomerakkoord geen impact op het stelsel van het overheidspensioen voor het onderwijspersoneel. Bovendien zijn de tijdelijken uit het onderwijs uitgezonderd van de maatregel gemengd pensioen: tijdelijke prestaties in het onderwijs tellen altijd mee voor de berekening van het overheidspensioen als hierop een vaste benoeming volgt. De maatregel kon een impact hebben voor de berekening van het werknemerspensioen private sector.
De Meyer vroeg of hij uit het antwoord van de minister mocht afleiden dat de onvrijwillige deeltijdse werkloosheid bij onderwijsmensen die daarna effectief benoemd werden in het onderwijs, geen consequenties had. Dat klopte inderdaad.
(Verslag: Wilfried Van Rompaey, Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Tags