You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Meer subsidie voor infrastructuur en personeel bij groeiend leerlingenaantal in het onderwijs

Meer subsidie voor infrastructuur en personeel bij groeiend leerlingenaantal in het onderwijs


By Jos De Meyer - Posted on 17 October 2017

2017-10-03 - Torhout.jpg

Minister Crevits van Onderwijs zal aan alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel vragen om het aantal plaatsen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs in kaart te brengen. Dat antwoordde ze op mijn vraag hierover in de commissie Onderwijs. Het is immers nodig om bij het aangroeiend leerlingenaantal de extra middelen voor scholenbouw correct toe te kennen.
Vlaanderen kent elk jaar 50 miljoen euro toe aan capaciteitsmiddelen. Die middelen worden op basis van de capaciteitsmonitor toegekend aan de steden en de gemeenten met de grootste noden voor een periode van drie jaar, van 2016 tot 2018. De meeste capaciteitsmiddelen gaan nu nog naar het basisonderwijs, maar in de toekomst zal er een verschuiving plaats vinden naar het secundair onderwijs.
Daarnaast zal jaarlijks 3 miljoen euro worden uitgetrokken voor de toekenning van huursubsidies aan scholen van het gesubsidieerd onderwijs. Die subsidies kunnen gebruikt worden om via huur sneller bijkomende plaatsen in scholen te realiseren. Op dit ogenblik zijn al 34 projecten goedgekeurd.
Opmerkelijk is ook dat de minister via het volgende Onderwijsdecreet een extra mogelijkheid wil invoeren om de personeelsomkadering vlotter aan te passen voor scholen die hun capaciteit structureel verhogen.
http://ow.ly/Lq1u30fVxJN

Tags