You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Betere ontsluiting ambachtelijke zone Stekene

Betere ontsluiting ambachtelijke zone Stekene


By Jos De Meyer - Posted on 23 November 2017

20171122 - kruispunt Lamstraat N403 - foto Kristof Pieters.jpg

“Het verbeteren van de ontsluiting van de ambachtelijke zone van Stekene was ook al een issue in het (eerste) gemeentelijke mobiliteitsplan (mei 2004). Hierin werd gekozen voor een spreidingsmodel, met o.m. de Lamstraat als belangrijke afvoerroute naar de secundaire weg N403 en de as Drieschouwen – Bettestraat als belangrijke aanvoerroute van de secundaire weg N403,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
In het nog lopende evaluatieproces van het gemeentelijke mobiliteitsplan zijn alle betrokken partijen het erover eens dat als korte termijnoplossing er moet worden gekozen voor het optimaliseren van de Lamstraat als belangrijkste aan- en afvoerroute van de ambachtelijke zone richting N403. De gemeente Stekene zal de nodige verbredingswerken aan de Lamstraat uitvoeren. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt N403/Lamstraat passend herinrichten in het kader van de binnenkort op te starten studie omtrent het heraanleggen van de fietspaden langs deze secundaire gewestweg.
De minister voegde er nog aan toe aan het antwoord aan Jos De Meyer: “voor de lange termijn wordt de piste open gehouden om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen op het tracé van de N41 tussen de KMO-zone en Burchtakker (parallelweg van de E34)”.
__________

Trucks naar Kleine Akker via Lamstraat

De gemeente Stekene heeft met het Vlaams gewest een akkoord bereikt voor een nieuwe ontsluiting van de ambachtelijke zone Kleine Akker. De Lamstraat zal verbreed worden en het gewest zal het kruispunt met de N403 herinrichten met verkeerslichten. Op langere termijn wordt wel de piste open gehouden om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen op het tracé van de N41 tussen de kmo-zone en de parallelweg van de E34.
De ambachtelijke zone Kleine Akker werd de voorbije jaren fors uitgebreid, maar dat heeft voor de buurt minder aangename gevolgen. Het kruispunt Drieschouwen is al jaren overbelast en door het ontbreken van afslagstroken op de N403 versperren vrachtwagens het verkeer als ze willen afdraaien richting Kleine Akker. De bewoners van de Ijzerhandstraat hebben ook al meermaals hun ongenoegen geuit omdat het smalle straatje steeds meer verkeer te slikken krijgt van de aanpalende ambachtelijke zone .
Afvoerroute
De gemeente Stekene heeft nu echter een akkoord gesloten met het Vlaams gewest om op korte termijn een nieuwe ontsluiting te realiseren. Dat bevestigt minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). "In het vorig mobiliteitsplan van de gemeente Stekene in 2004 werd gekozen voor een spreidingsmodel waarbij de Lamstraat werd gebruikt als afvoerroute en de as Drieschouwen-Bettestraat als belangrijkste aanvoerroute", legt Weyts uit.
Weg verbreden
"In het nieuwe mobiliteitsplan zijn alle betrokken partijen het erover eens dat Lamstraat moet verbreed worden als de belangrijkste ontsluiting van de ambachtelijke zone. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt van de N403 met de Lamstraat passend herinrichten. Dit is de korte termijn oplossing. Voor de lange termijn wordt de piste open gehouden om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen op het tracé van de N41 tussen de KMO-zone en Burchtakker, de parallelweg van de E34", laat de minister nog weten.
Alternatief
Schepen van mobiliteit Kris Van Duyse (GeBe) reageert tevreden. Hij ging het dossier zelf bepleiten op het kabinet van Weyts. "De ideale ontsluiting van onze ambachtelijke zone is en blijft een nieuwe weg richting E34, maar dat gaat nog heel wat voeten in de aarde hebben en de problemen worden intussen alleen maar groter. Daarom hebben we dit alternatief naar voor geschoven. We hebben aangeboden om zelf de Lamstraat te verbreden zodat er tweerichtingsverkeer mogelijk is. We moeten hiervoor wel nog de nodige gronden aankopen. Het Vlaams gewest is van zijn kant bereid om het kruispunt met de provinciale baan herin te richten. Dit zal meer dan waarschijnlijk met verkeerslichten zijn. AWV gaat de heraanleg mee opnemen in een studie die binnenkort wordt opgestart voor de realisatie van gescheiden fietspaden langs de N403. Het gaat enkel om het ontwerp, want de uitvoering zal losgekoppeld kunnen worden. We moeten dus niet wachten op de aanleg van de fietspaden om het kruispunt aan te pakken. Dit is niet alleen goed nieuws voor de bedrijven in de ambachtelijke zone, maar ook voor alle omliggende wijken, want met de nieuwe ontsluiting zal er veel minder overlast zijn van vrachtverkeer", besluit schepen Van Duyse.(Het Laatste Nieuws, Kristof Pieters; foto:Kristof Pieters)