You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Aandeel personen met een handicap werkzaam bij de Vlaamse overheid blijft te laag!

Aandeel personen met een handicap werkzaam bij de Vlaamse overheid blijft te laag!


By Jos De Meyer - Posted on 07 December 2017

Vlaamse overheid.jpg

“Hoewel het aandeel personen met een handicap op tien jaar tijd meer dan verdubbelde (0,6 % in 2006), blijft het aandeel de laatste jaren stabiel. Eind 2016 werkte net als de voorbije jaren 1,3% personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid. Het streefcijfer van 3% tegen 2020 lijkt veraf,” antwoordde minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
De minister vervolgde: “we blijven daarom inzetten op de ondersteunende maatregelen voor personen met een handicap en chronische ziekte, zoals integratieprotocollen, werkpostaanpassingen, redelijke aanpassingen op de werkvloer, voorbehouden betrekkingen… en waar nodig worden ze bijgestuurd.
Ik ben me er echter ook van bewust dat er structurele knelpunten zijn die het behalen van dit streefcijfer bijzonder uitdagend maken, zoals de personeelsbesparingen, de mobiliteitsproblematiek van een deel van de doelgroep, de aard van de jobs binnen de Vlaamse overheid ten opzichte van het profiel van een aantal kandidaten met een handicap of chronische ziekte en het leeftijdsprofiel van de huidige populatie.”

Jos De Meyer besluit dat in de verschillende overheidsinstanties nog grote inspanningen nodig zijn om het streefcijfer van 3% te halen tegen 2020!

Tags