You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Actualisatie van rooilijnen is belangrijk voor eigenaars woningen en terreinen, vooral voor ondiepe percelen

Actualisatie van rooilijnen is belangrijk voor eigenaars woningen en terreinen, vooral voor ondiepe percelen


By Jos De Meyer - Posted on 13 December 2017

20171213 - rooilijn.jpg

“Actualisatie van rooilijnen is belangrijk voor eigenaars woningen en terreinen, vooral voor ondiepe percelen,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer

Nogal wat steenwegen kenden vroeger zeer brede rooilijnen die vandaag niet meer actueel zijn en die er voor zorgen dat mensen bijvoorbeeld hun woning niet meer kunnen renoveren.
De minister moet hier snel rechtszekerheid geven. Nu blijft dit maar aanslepen.
De minister zou beslissingen hierover ook kunnen delegeren aan het lokaal bestuur zodat lokaal bestuur in goed overleg met aangelanden voor een oplossing kan zorgen.