You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Meerkost van zwakbezette studierichtingen blijft hoog!

Meerkost van zwakbezette studierichtingen blijft hoog!


By Jos De Meyer - Posted on 18 December 2017

minimumpakketten.jpg

De extra omkadering voor te zwak bezette studierichtingen blijft hoog, stelt Vlaams parlementslid Jos De Meyer vast bij de analyse van de cijfers die hij opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

De personeelsomkadering van een school hangt samen met het aantal leerlingen. Als het leerlingenaantal stijgt, krijgt een school meer middelen. Daalt het leerlingenaantal, dan verkleint de omkadering. Dat kan ertoe leiden dat een studierichting met te weinig leerlingen wordt afgebouwd. Als die leerlingen niet terecht kunnen in een andere school van het zelfde net, mag zo’n studierichting in stand gehouden worden met minimumpakketten: de school krijgt dan meer lesuren en personeel dan waar ze via een gewone berekening recht op heeft.
In het huidige schooljaar kost die regeling 16.660.494 euro, een daling tegenover vorig schooljaar, maar nog meer dan in 2015-2016. Of de lichte daling te maken heeft met het feit dat scholen geen leerlingen meer mogen weigeren in studierichtingen met minimumpakketten (om zo kunstmatig extra middelen te genereren) is niet uit de gegevens op te maken, stelt de minister. Het verbieden van de weigering om leerlingen in te schrijven was iets waar De Meyer al enkele jaren op had aangedrongen.
Het Gemeenschapsonderwijs blijft met meer dan ¾ van de meerkost de grootste “gebruiker” van minimumpakketten.
De Meyer vraagt zich af of de regeling van de minimumpakketten niet verder verfijnd kan worden zonder de vrijheid van onderwijs in het gedrang te brengen. Het gaat per slot van rekening over veel middelen, waarvan misschien een deel kan vrijkomen die voor andere onderwijsnoden kunnen worden ingezet.

Tags