You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Arbeidsongevallen op school vermijden door betere preventie en coördinatie!

Arbeidsongevallen op school vermijden door betere preventie en coördinatie!


By Jos De Meyer - Posted on 22 January 2018

Een val is de vaakst voorkomende oorzaak van ongevallen met personeelsleden op school. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
In 2016 werden 5622 ongevallen met personeelsleden geregistreerd op de school of het centrum zelf, en 1818 op weg naar school of op een dienstverplaatsing.
De ernst van een arbeidsongeval is pas gekend na consolidatie (en afsluiten) van het dossier, dat is dus niet steeds in het zelfde kalenderjaar.

“Ongevallen en incidenten met personeelsleden worden besproken op de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk. Binnen het convenant Preventie en Bescherming in het Vlaams Onderwijs, afgesloten tussen het departement Onderwijs en Vorming, de onderwijsinspectie, de onderwijsverstrekkers en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid als Sociaal Overleg, worden verschillende initiatieven ontwikkeld ter bevordering van de veiligheid van onderwijspersoneel. Het uitwerken van het lokaal preventie- en veiligheidsbeleid behoort tot de autonomie en verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling zelf,” antwoordde de minister.

Veiligheid en preventie zijn een belangrijke opdracht voor de scholen, vindt De Meyer, die meteen het belang van de preventieadviseurs en hun inbreng onderstreept. Zij zijn het die de initiatieven van de overheid vertalen in praktische richtlijnen op de werkvloer. Bovendien moeten ook de gemeentebesturen blijvend aandacht besteden aan de specifieke verkeersveiligheid in de schoolbuurten, met hun typische piekmomenten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits sluit zich hierbij aan: “een ongeval is jammer genoeg snel gebeurd, niet alleen thuis of in de sportclub, maar ook op weg naar/van of op het werk. Daarom heeft iedere school een interne dienst voor preventie en bescherming die het schoolbestuur bijstaat om het preventiebeleid verder vorm te geven en elk arbeidsongeval aangrijpt om het welzijnsbeleid voortdurend te verbeteren.”

Tags