You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Dringend nood aan startersplatform en loopbaanpact!

Dringend nood aan startersplatform en loopbaanpact!


By Jos De Meyer - Posted on 25 January 2018

Minister Hilde Crevits.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister Crevits opnieuw over het loopbaanpact. Hij had vragen over de timing van het loopbaanpact in het algemeen, maar ook specifiek over een zgn. pool van niet-benoemde leraars om die een jaar werkzekerheid te bieden en om de scholen te helpen vervangingen sneller te regelen. Dat element zou namelijk losstaan van het lopende onderzoek naar taakbelasting van leraren.
Minister Crevits wilde inderdaad het poolthema (of alleszins toch maatregelen met het vermelde gewenste effect) integreren in die andere lopende onderhandelingen, nl. van cao XI inzake basis- en secundair onderwijs. Het startersthema en het thema van de schooldirecteurs waren nu de prioriteiten.

Vragensteller De Meyer was opgetogen over dat antwoord, maar, zonder in hun plaats te willen of kunnen treden, moedigde hij de sociale partners en de minister toch tot voldoende ernst en daadkracht aan. Hij was het ook volledig eens met de minister, toen die in haar slotrepliek kort inging op het fel gestegen aantal vervangingen van zieke leraren die niet gebeuren bij gebrek aan vervangers, waardoor het daarvoor voorziene budget niet wordt gebruikt. Daarmee zou zo’n regionale pool van vervangers kunnen worden bekostigd.
(Wilfried Van Rompaey, uit Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Tags