You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Bijna 41% van de 50-plussers in het onderwijs kiest voor deeltijds werk

Bijna 41% van de 50-plussers in het onderwijs kiest voor deeltijds werk


By Jos De Meyer - Posted on 07 February 2018

Minister Hilde Crevits.jpg

Bijna 41% van de 50-plussers in het onderwijs kiest voor deeltijds werk.

In het onderwijs kiezen personeelsleden steeds vaker voor een verlofsysteem om deeltijds te kunnen werken. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
Op vijf jaar tijd verhoogde het aandeel van de personeelsleden met een dienstonderbreking van 22,54% (schooljaar 2012-2013) tot 30,44% (schooljaar 2016-2017). Bij de personeelsleden ouder dan 50 jaar gaat om een toename van 28,86 naar 40,78%.
In de bevraging werd gepeild naar dienstonderbrekingen bij voltijds benoemde personeelsleden. Het aandeel deeltijds werkenden in het algemeen is dus nog groter. Sommige personeelsleden hebben ook meer dan één arbeidsonderbreking opgenomen per schooljaar, en beide arbeidsonderbrekingen zijn dan in de telling opgenomen.

De start van schooljaar 2016-2017 was voor personeelsleden van 55 jaar en ouder de laatst mogelijke instapdatum voor loopbaanonderbrekingen met een uitkering op basis van leeftijd, en daar is duidelijk veel gebruik van gemaakt. Het aantal loopbaanonderbrekingen met 1/5 voor 55-plussers verhoogde op één jaar tijd van 1731 tot 3035, en het aantal halftijdse onderbrekingen van 1010 tot 1794.
Volgens De Meyer is het belangrijk dat dienstonderbrekingen bij oudere personeelsleden kunnen zorgen voor “werkbaar werk”, maar vooral dat ze de mogelijkheid bieden om werk en gezin te combineren en om in acute situaties bijstand te verlenen (bijvoorbeeld medische zorgen). Dat verklaart de gestage toename van het aantal “thematische” dienstonderbrekingen. Die zet zich ook door in schooljaar 2016-2017, want de afname van het aantal (federale) thematische loopbaanonderbrekingen is kleiner dan het aantal nieuwe (Vlaamse) zorgkredieten.

Tags