You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Food Pilot is een belangrijke schakel in de speerpuntcluster agrofood!

Food Pilot is een belangrijke schakel in de speerpuntcluster agrofood!


By Jos De Meyer - Posted on 01 March 2018

Food Pilot (foto Vilt).jpg

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege antwoordde op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer: “de Food Pilot vormt een belangrijke schakel in de speerpuntcluster agrofood. Het is hét loket waar de voedingsindustrie met problemen en ideeën terecht kan. Tevens vormt het de ideale plaats waar de voedingsindustrie en de kennis vanuit het wetenschappelijk onderzoek elkaar ontmoeten, wat vaak leidt tot de co-creatie van innovatieve producten. Het is de link bij uitstek tussen theoretische kennis en de economische valorisatie via een meerwaarde voor de bedrijven. Door zijn inplanting in ILVO is het tevens een krachtige brug tussen de primaire sector en de verwerkende sector en versterkt het zo de gehele agrovoedingsketen.”

De Food Pilot ondersteunt de agrovoedingsindustrie door voedingsproducten en -processen op punt te stellen. Ook bij specifieke ‘trouble shooting’ biedt de Food Pilot hulp aan bedrijven die actief zijn in de voedingssector. Deze uitgebreide en drempelverlagende dienstverlening wordt gerealiseerd via processing apparatuur op semi-industriële schaal in de productiehal van de Food Pilot en kan worden gebruikt voor tal van sectoren, waaronder zuivel, vlees en vis, groenten en fruit, bereide maaltijden, ingrediëntenleveranciers, zoetwaren,… Daarnaast worden ook laboratoriumanalyses aangeboden rond de samenstelling, de chemische en microbiologische kwaliteit van producten of kunnen professionele smaaktesten uitgevoerd worden, alsook aromaprofileringen, verpakkings- en (fysische en/of microbiologische) houdbaarheidstesten. Veelal vallen deze analyses onder de BELAC-accreditatie. De medewerkers van de Food Pilot, elk met grondige expertise in hun eigen domein, verlenen eveneens wetenschappelijke en technologische adviezen, zoals rond de reiniging en desinfectie, etikettering of allergenen. De Food Pilot is tevens een platform voor technologieverkenning, via demo’s en workshops rond innovatieve technologieën.

Volgende cijfers concretiseren de loketfunctie van Food Pilot naar de bedrijven toe. In 2017 werden 332 piloottesten en 23.677 laboanalyses uitgevoerd, 73 intake gesprekken gehouden en 104 mondelinge of schriftelijke adviezen verleend.

Deze uitgebreide dienstverlening, beschikbaar op eenzelfde plaats en op maat van de klant, wordt sterk gewaardeerd door de bedrijven. Ook de laagdrempeligheid van de dienstverlening maakt de Food Pilot uitermate geschikt voor ondersteuning aan KMO’s.

“Food Pilot ILVO levert uitstekend werk voor bedrijven in binnen- en buitenland,” concludeert Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. “Respect voor deze Vlaamse toponderzoeksinstelling voor onze agrofoodssector!” (Foto: Vilt)