You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Miljoen euro om vogels te tellen in Gentse haven

Miljoen euro om vogels te tellen in Gentse haven


By Jos De Meyer - Posted on 21 March 2018

“De Vlaamse regering trekt een miljoen euro uit voor het tellen van overwinterende en doortrekkende watervogels in de Gentse kanaalzone. De haven is vooral in vorstperiodes belangrijk voor vogels,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
De Gentse haven is een belangrijke rust- en schuilplaats voor watervogels. Er een natuurgebied van maken, is om economische redenen niet aan de orde. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) wil wel nagaan hoe het gesteld is met zeven soorten overwinterende en doortrekkende watervogels. De komende vier jaar zal twaalf keer per winter worden geteld hoeveel kokmeeuwen, lepelaars, kuifeenden, tafeleenden, bergeenden, slob¬eenden en krakeenden in de haven rondvliegen.
Bij vorige tellingen werden soms tot wel 12.000 kuifeenden gezien en 800 slobeenden.
Na de gunning start de overheidsopdracht nog dit voorjaar. De geraamde jaarlijkse kost bedraagt 250.000 euro. “We willen meer inzicht krijgen in de gebieden die door deze soorten worden gebruikt. Als er een probleem is met de instandhouding van de populatie dan kunnen maatregelen worden genomen”, zegt minister Weyts als antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V).
Met de bevolen monitoring wil de minister volgens Geert ¬Spanoghe, vogelkenner en medewerker van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek, tonen dat hij toch iets doet voor de vogels. “Die dieren daar een natuurgebied geven, kan om economische redenen inderdaad moeilijk”, zegt Spanoghe. “Daar waar het geen economische schade aanricht, kunnen misschien wat kleine ingrepen gebeuren. Bijvoorbeeld in een randgebied van de haven wat bomen kappen zodat open water verschijnt en waterplanten een kans krijgen. Dat voedsel moet dan meer watervogels lokken.” Zo veel geld uitgeven aan onderzoek en daar uiteindelijk niets mee doen, zou volgens de vogelkenner erg cynisch zijn.
De Gentse haven is bij watervogels aantrekkelijk omdat er bij wisselend weer zeer veel uitwijkmogelijkheden zijn, legt Spanoghe uit. “Het Kluizendok trekt de grootste aantallen en ook de Moervaart¬vallei en het ¬Rodenhuizedok zijn bekende rustplaatsen. Het ¬Rodenhuizedok vooral omdat daar veel graan wordt overgeslagen én gemorst. Vogels eten dat graan. Was dat er niet, dan bleef zeker de bergeend weg uit de Gentse haven. Dan hield de vogel halt op de Westerschelde of op akkerlanden. Andere populaire gebieden zijn Doornzele Noord, dat veel steltlopers lokt, en Rieme Noord.”
De haven is vooral bij lange vorstperiodes belangrijk voor vogels. Spanoghe herinnert zich nog de extreme winters van 1995 en 1997. “Alleen in de haven was het water niet bevroren en alle vogels kwamen naar daar. De jongste 15 jaar zijn er minder lange vorstperiodes. De haven blijft voor watervogels wel belangrijk die paar keren dat het nog ¬serieus vriest”, zegt Spanoghe. (Het Nieuwsblad, Sander Luyten; foto: FW)