You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Naar een kwaliteitskader voor de internaten !

Naar een kwaliteitskader voor de internaten !


By Jos De Meyer - Posted on 22 March 2018

internaat.jpg

Men is nu bezig met het uittekenen van een kwaliteitskader voor de internaten, en men werkt aan de voorbereiding van een algemeen regelgevend kader. Dat liet minister Crevits van Onderwijs weten aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer in antwoord op zijn vraag.

Zowel het aantal internaten als het aantal internen in Vlaanderen is stabiel gebleven sinds het begin van de 21e eeuw. Op dit ogenblik rekenen ongeveer 7500 gezinnen op vrije internaten tijdens de schoolcarrière van hun kinderen. Er zijn al belangrijke stappen gezet, maar de weg naar een volwaardige subsidiëring van die vrije internaten is nog niet afgerond, stelt De Meyer. Bij verdere aanpassingen aan de regelgeving hopen de vrije internaten op ruimere steun door een berekening van het aantal opvoeders naar rato van het aantal internen, een betere verloning voor het ambt van beheerder en voldoende werkingsmiddelen.

De huidige regelgeving biedt nog geen modern kader voor de organisatie van de opvang in schoolinternaten, vernam De Meyer uit het antwoord van de minister. Dat de regelgeving nog onvoldoende kader biedt om de hedendaagse uitdagingen aan te gaan bij het opvoeden van kinderen en het organiseren van residentiële opvang wordt door het werkveld zelf aangegeven. Er zijn nu ook nog grote verschillen tussen de omkadering van vrije internaten en die van scholen van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.
Ook dat wordt “in het veld” geregeld opgemerkt, en op dit ogenblik is men aan het onderzoeken hoe groot de budgettaire meerkost van een eventuele gelijkschakeling zou zijn.
De Meyer hoopt dat de minister slaagt in de ambitie om nog tijdens de huidige legislatuur een kwaliteitskader voor de internaten en een algemeen regelgevend kader uit te werken.

Tags