You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Vlaamse ambtenaren kiezen massaal voor deeltijds verlof!

Vlaamse ambtenaren kiezen massaal voor deeltijds verlof!


By Jos De Meyer - Posted on 28 March 2018

klok_1.jpg

Het aantal Vlaamse ambtenaren in een deeltijds verlofstelsel is de voorbije tien jaar verdubbeld. Een op de drie ambtenaren boven 50 jaar gebruikt het systeem.
Het personeel van de Vlaamse overheid maakt massaal gebruik van de mogelijkheden om deeltijds te werken. Meer dan 5.000 Vlaamse ambtenaren, of 27 procent van het totaal, namen vorig jaar een of andere vorm van deeltijds verlof op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA).
Vooral oudere Vlaamse ambtenaren zijn fan van de deeltijdse stelsels. 2.220 of een op de drie Vlaamse ambtenaren ouder dan 50 namen vorig jaar een vorm van deeltijds verlof op. Het gaat om deeltijdse loopbaanonderbreking, palliatief verlof, ouderschapsverlof of medisch bijstandsverlof.
De populariteit van deeltijds verlof is het voorbije decennium enorm gestegen bij de Vlaamse overheid. Sinds 2006 is het aandeel van de werknemers dat op deeltijds verlof gaat, verdubbeld. In 2017 gingen de cijfers voor het eerst licht achteruit.
'Het is duidelijk dat een goede combinatie van werken en zorg voor het gezin meer en meer ingang vindt', zegt Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V), die de cijfers bij Homans opvroeg. 'Mensen zoeken levenskwaliteit en kijken hoe ze zich het best kunnen organiseren.'

De Vlaamse regering heeft het systeem van loopbaanonderbreking voor Vlaamse ambtenaren intussen vervangen door het zorgkrediet, dat niet in de cijfers zit. Het nieuwe systeem voorziet enkel nog in een compensatie bij loopbaanonderbrekingen voor ouderschap, zorg of opleidingen. Als een ambtenaar loopbaanonderbreking zonder specifieke reden wil opnemen, krijgt hij daar niet langer een uitkering voor.
Eerder bleek dat deeltijds werken ook in het onderwijs erg populair is. Vorig schooljaar telde het Vlaams onderwijs 37.500 deeltijdse betrekkingen. Daarmee zit 30 procent van de leraren in een deeltijds verlofstelsel. Bij de 50-plussers loopt dat aandeel zelfs op tot 41 procent.
(De Tijd, LUKAS VANACKER ; foto: BVG)

Tags