You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Gewest plant wijziging aan reservatiestrook N41

Gewest plant wijziging aan reservatiestrook N41


By Jos De Meyer - Posted on 30 March 2011

In het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren werd voor het doortrekken van de N41 op het grondgebied van Sint-Niklaas, Stekene en Sint-Gillis-Waas een reservatiestrook van 250 meter breed voorzien. Een enkele jaren geleden opgemaakt rooilijnplan voor een eventuele intekening van de weg door het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet slechts een noodzakelijke breedte van 70 meter. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters op welke manier de breedte van de strook nu kan worden aangepast.

Deze stelde dat om een reservatiestrook op het gewestplan aan te passen een ruimtelijk uitvoeringsplan dient opgesteld te worden. In het geval van de N41 tussen Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas zal het Vlaams Gewest hiervoor het initiatief nemen.

Het departement RWO, aldus de minister, is momenteel bezig met de voorbereiding van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de oostelijke tangent in Sint-Niklaas. Ook de aanpassing van de reservatiestrook voor de N41 ten noorden van Sint-Niklaas wordt in dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen. Momenteel is de plan-MER daarvoor in opmaak en de start van de formele procedure is nog voorzien voor dit jaar.