You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Spanning op de arbeidsmarkt onderwijs neemt af

Spanning op de arbeidsmarkt onderwijs neemt af


By Jos De Meyer - Posted on 15 October 2010

2010-10-15 - leraar.JPG

Het jaarlijks gepubliceerde Arbeidsmarktrapport van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming waarschuwt al enkele jaren voor een dreigend tekort aan leerkrachten. Bij de start van het nieuwe schooljaar ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer minister van onderwijs Smet over de recentste evoluties. Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs blijkt dat de spanning op de arbeidsmarkt terug is afgenomen. De afname van het aantal inschrijvingen voor de academische lerarenopleidingen zet zich echter verder.

Basis- en kleuteronderwijs

De spanning op de arbeidsmarkt in het basisonderwijs is de loop van schooljaar 2009-2010 duidelijk afgenomen. Het aantal openstaande vacatures is vanaf april zelfs afgenomen tegenover het schooljaar 2007-2008, stelde Smet. De daling van het aantal vacatures in september, oktober, november en december 2009 (respectievelijk 17%, 16%, 20 % en 8% tegenover dezelfde maanden van het voorgaande schooljaar) zet zich verder tot juni 2010 (resp. 15%, 19%, 33%, 36%, 26%, 10%). In juli en augustus 2010 is er terug sprake van een toename ten opzichte van dezelfde maanden in 2008-2009.

Secundair onderwijs

Ook in het secundair onderwijs is de spanning op de arbeidsmarkt afgenomen in de loop van schooljaar 2009-2010. Het aantal openstaande vacatures is afgelopen schooljaar in elke maand duidelijk gedaald tegenover het schooljaar 2008-2009. In augustus 2010 daalde het aantal openstaande vacatures nog met 19,81% ten opzichte van augustus 2009.

Aantrekkelijkheid beroep

De minister kondigde ook de start van het loopbaandebat, rond het aantrekken en behouden van goede leerkrachten in Vlaanderen, aan. Dit jaar wil hij al komen tot voorstellen over de werkpunten voor de beginnende leraar, de zij-instromers en de inzetbaarheid.

In de komende jaren komen dan de aantrekkelijkheid van de loopbaan, het eindeloopbaandebat, de ccompetentie-ontwikkeling (ook van de directeur en van het schoolbestuur), de inzetbaarheid van onderwijspersoneel (bv. het inzetten van masters in het basisonderwijs) en de lerarenopleiding aan bod. Tegen 2012 wil minister Smet uitmonden in een globaal loopbaanpact met de sociale partners.

Jos De Meyer benadrukt het belang van goed opgeleide, gemotiveerde leerkrachten voor het Vlaamse onderwijs. De basis daarvoor is het beperken van de – nog steeds – te grote uitstroom van beginnende leerkrachten en het verhogen van de aantrekkelijkheid van het beroep. De grote daling van het aantal inschrijvingen in de academische lerarenopleidingen moeten dringend grondig geëvalueerd worden, stelt hij.

Tags