You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Gunning communicatieopdrachten: elke entiteit voor zich

Gunning communicatieopdrachten: elke entiteit voor zich


By Jos De Meyer - Posted on 15 October 2010

Bij de inhoudelijke beoordeling van communicatieopdrachten wordt door de Vlaamse overheid een veelheid aan procedures en criteria gehanteerd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Kris Peeters om enige toelichting. Deze bevestigde dat binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid voor alle overheidsopdrachten het principe geldt dat iedere delegatiehouder autonoom beslist over de wijze van gunning.

De keuze tussen de verschillende gunningsprocedures hangt, aldus de minister-president, samen met de aard en de omvang van het project en met het gewenste resultaat (afweging van het belang van verschillende criteria, in essentie de afweging van de beoogde verhouding prijs/kwaliteit). De mogelijke aanwending van deze of gene procedure is ook verbonden met de kwalificatie van de opdracht. Ook de keuze van de diverse gunningscriteria en hieraan het passende belang en gewicht toekennen is hun taak.

Om het uitbesteden van alle overheidsopdrachten zo vlot mogelijk te laten verlopen werd reeds in 2007 een algemeen kader vastgelegd. Dit voorziet in voldoende algemene en gespecialiseerde vorming voor ambtenaren enerzijds, en in het opzetten van een drietrapssysteem voor ondersteuning anderzijds. In de eerste plaats is er een ervaren begeleiding voor overheidsopdrachten binnen elke entiteit, ten tweede is er voorzien in een groepering van gespecialiseerde kennis per beleidsdomein en tenslotte is er ook nog de mogelijkheid tot advisering door de afdeling Overheidsopdrachten van het departement Bestuurszaken.

Natuurlijk, zo verzekerde Peeters, moet dit alles gebeuren mits naleving van de geldende toezichtsprocedures bvb. door de Inspectie van Financiƫn, audits door het agentschap Interne Audit voor de Vlaamse Administratie (of andere bevoegde auditdiensten) of door het Rekenhof.

Peeters concludeert dat er binnen de Vlaamse overheid dus geen centrale opvolging is voorzien m.b.t. de gunning van alle overheidsopdrachten, en dus ook niet specifiek wat betreft alle communicatieopdrachten.

Tags