You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Ook in “zevende zit” niet geslaagd

Ook in “zevende zit” niet geslaagd


By Jos De Meyer - Posted on 14 October 2010

Naar goede gewoonte ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer minister van onderwijs Pascal Smet over de naleving van de resolutie van 28 mei 2003 over de ordentelijke start van het schooljaar. Deze resolutie vraagt de Vlaamse Regering om alle besluiten en omzendbrieven die in werking treden op 1 september aan de scholen uiterlijk op 25 juni mee te delen. Voor maar liefst 26 omzendbrieven ontbrak de formele wettelijke basis nog op het moment van de verzending, moest de minister toegeven.

Daarnaast werden 17 besluiten die hun uitwerking hadden vanaf 1 september 2010 pas genomen na 25 juni.

Ook 19 omzendbrieven die van toepassing zijn per 1 september werden nog na 25 juni 2010 verzonden aan de scholen.

De resolutie, die er op voorstel van De Meyer kwam, is sinds het schooljaar 2004-2005 nog geen enkele keer nageleefd.

“De doorlooptijd van de overlegprocedures is misschien complex maar een betere planning door de administratie en het kabinet zouden al veel soulaas kunnen brengen”, stelt Jos De Meyer. “Ik hou de minister aan het engagement dat hij uitsprak in de commissie onderwijs om volgend jaar de resolutie na te leven.”

Tags