You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Aanpak exoten in waterlopen 1e categorie: 2,4 miljoen euro

Aanpak exoten in waterlopen 1e categorie: 2,4 miljoen euro


By Jos De Meyer - Posted on 14 October 2010

2007-12-05 exoten - Stekene.JPG

Een in de zomermaanden steeds terugkerend probleem is de verspreiding van invasieve exoten in de onbevaarbare waterlopen. Deze planten verlagen het waterafvoerend vermogen en verstikken andere inheemse planten. Ondanks eerdere campagnes lijkt het probleem nog steeds niet onder controle. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister voor leefmilieu Schauvliege naar een stand van zaken. Deze stelde dat de bestrijdingsmaatregelen sinds 2009 met succes werden opgedreven.

Prioriteit wordt gegeven aan de invasieve exoten met de grootste negatieve impact op afvoer, waterkwaliteit en biodiversiteit: grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid. Voor deze drie soorten werd een intensieve bestrijding opgestart. Voorgaande jaren werd gekozen voor machinale bestrijding. Deze aanpak bleek echter inefficiƫnt, stelt minister Schauvliege.

De Vlaamse Milieumaatschappij startte daarom in de zomer van 2009 met een intensievere bestrijdingscampagne met een looptijd van drie jaar en met een resultaatsverbintenis: de aannemers worden pas betaald wanneer ze er effectief in slagen de hoeveelheid exoten in de waterlopen te beperken tot de minimumdrempel aangegeven in het bestek.

In Oost-Vlaanderen werd deze aanpak onder meer toegepast op de Caelene, Lieve, Brakeleiken, Klein Brakeleiken en Kalkense Vaart; in Antwerpen onder meer op de Kleine Nete, Aa en Marke; in Limburg onder meer op het Schulensmeer.

Uit de tussentijdse resultaten, stelt de minister, blijkt de aanpak succesvol: alle grote broeihaarden zijn verdwenen. Door ook de komende 2 jaar de intensieve bestrijding voort te zetten, verwacht men de eerste categorie waterlopen nagenoeg volledig vrij te krijgen van grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid.

Er hangt wel een prijskaartje aan vast: de vernieuwde intensieve bestrijdingscampagne zal over een periode van 3 werkingsjaren voor de onbevaarbare waterlopen eerste categorie afgerond 2,4 miljoen euro kosten. De kostprijs voor de oude methode (machinale verwijdering) bedroeg 200 000 euro per jaar.

Daarnaast wordt ook onderzocht of een handelsverbod of een bestrijdingsverplichting aangewezen is voor deze planten. Uit de eerste contacten met de sector (onder andere met het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners, het Proefcentrum voor Sierteelt, AVEVE en de Belgische Tuincentra Vereniging) bleek dat zij geen bezwaren hebben tegen het voorgestelde handelsverbod. Op dit moment wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en de Raad van State over de voorgestelde maatregelen in het ontwerp van beheerregeling.