You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Studie naar voedselverspilling door de Vlamingen

Studie naar voedselverspilling door de Vlamingen


By Jos De Meyer - Posted on 11 October 2010

2010-10-11 Volle koelkast.jpg

Van de 4.340 euro die elk Belgisch gezin gemiddeld per jaar voor voeding uitgeeft, zou 174 euro helemaal nergens toe dienen volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister voor leefmilieu Joke Schauvliege of er voor Vlaanderen meer gedetailleerde gegevens voorhanden zijn. De minister erkent dat de problematiek van voedselverspilling een belangrijk probleem is maar op precieze cijfers voor Vlaanderen is het nog even wachten.

Er is heel wat buitenlands onderzoek, aldus de minister, maar die resultaten zijn echter niet altijd extrapoleerbaar naar Vlaanderen. Daarom werd in 2010 een onderzoek gestart om te achterhalen wat de precieze hoeveelheid verspild voedsel in het restafval in Vlaanderen is. Deze nulmeting loopt in 2010-2011 en de onderzoeksresultaten zullen medio 2011 bekend zijn.

Deze nieuwe studie zal moeten uitwijzen hoeveel vervallen en nog niet vervallen voedingsmiddelen in het restafval aanwezig zijn. Ook wordt ook nagegaan of de houdbaarheidsdata (TGT - "te gebruiken tot" en THT - "ten minste houdbaar tot") al dan niet zijn overschreden. Deze informatie wordt immers door de consument niet altijd goed begrepen en een goed begrip ervan zou een belangrijk instrument kunnen zijn in de preventie van voedselverspilling.

Voortbouwend op de resultaten van de nulmeting zal in 2011 nog een vervolgstudie worden uitgevoerd die dat de voedselverspilling in ketenperspectief zal bekijken. In heel de keten is er immers sprake van voedselverlies: bij de teelt, oogst, verwerking, distributie, verkoop, consumptie en afvalverwijdering.

Schauvliege is het met Jos De Meyer eens dat het voeren van een sensibiliseringscampagne rond deze belangrijke problematiek zeker zinvol is. Op basis van de resultaten van de nulmeting en de andere onderzoeken zullen zeker sensibilisatie¬campagnes overwogen worden in overleg met de betrokken actoren, stelt ze nog.

Tags