You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Nauwelijks fraude met EU-landbouwsubsidies in België

Nauwelijks fraude met EU-landbouwsubsidies in België


By Jos De Meyer - Posted on 01 October 2010

Uit het jaarrapport over de financiële belangen van de EU bleek dat vorig jaar meer onregelmatigheden gerapporteerd werden met EU-gelden voor landbouw, cohesiebeleid en steun voor kandidaat-lidstaten. Kris Peeters benadrukt in zijn antwoord aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) dat fraude met EU-landbouwsubsidies amper voorkomt in België en onvrijwillige fouten zo goed mogelijk vermeden worden.

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding OLAF meldde in het jaarrapport van 2009 dat eind vorig jaar 48 van de 354 onregelmatigheden met EU-gelden betrekking hadden op België. Dat werd toen voor een groot deel verklaard door de aanwezigheid van de Europese instellingen in Brussel. Minister-president Peeters bevestigt in zijn antwoord aan Jos De Meyer dat van de 48 lopende zaken in België geen enkele behoort tot de diensten van het beleidsdomein landbouw en visserij van de Vlaamse overheid.

Conform de Europese verordening melden de diensten van het beleidsdomein landbouw en visserij per kwartaal alle onregelmatigheden die betrekking hebben op EU-financieringen van minstens 10.000 euro. Deze meldingen hebben met andere woorden nog niet geleid tot de opening van een lopende zaak door OLAF. Effectieve fraudedossiers met een juridische procedure zijn er nauwelijks bij de diensten van het beleidsdomein. Indien dat toch het geval is, ligt een valse aangifte meestal aan de basis.

“Om ook onvrijwillige fouten te vermijden, wordt op verschillende niveaus informatie ter beschikking gesteld”, zegt Kris Peeters. Zo publiceert het agentschap voor landbouw en visserij bij de start van elke aanvraagcampagne voor een EU-landbouwmaatregel de belangrijkste aandachtspunten en informeert later in de campagne de landbouwers via persberichten over de belangrijkste tekortkomingen ten opzichte van de regelgeving.

Maandelijks wordt overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van de landbouwsector en worden alle aspecten van de aanvragen en controles besproken. Daarnaast worden specifieke voorlichtingsmomenten georganiseerd, zoals de democontroles randvoorwaarden, waarbij de verschillende aspecten van een bedrijfscontrole worden toegelicht.

Peeters voegt daar nog aan toe dat landbouwers actief gestimuleerd worden om maximaal gebruik te maken van het elektronisch loket www.landbouwvlaanderen.be om steunaanvragen in te dienen. Dit e-loket helpt de landbouwer door zijn aanvraagprocedure en zoekt naar incoherenties in de aanvraag. Zo wordt de landbouwer van bij de aanvang al op onvolkomenheden in zijn aanvraagdossier gewezen. “Bijsturen van het beleid is dan ook onnodig”, besluit Peeters.