You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Eén kwart van de Vlamingen koopt hoeveproducten

Eén kwart van de Vlamingen koopt hoeveproducten


By Jos De Meyer - Posted on 01 October 2010

Hoevewinkel

Een recent onderzoek van de Nederlandse Wageningen Universiteit (‘Food op de boerderij. Consumentenonderzoek naar bedrijfsbezoeken en koopgedrag in de boerderijwinkel’) ziet een toekomst weggelegd voor boerderijwinkels. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister voor landbouw Kris Peeters of deze vaststelling ook opgaat voor de Vlaamse situatie. Het antwoord blijkt een duidelijk ja.

In Vlaanderen wordt de verkoop van hoeveproducten via de kanalen “hoevewinkels” en “boerenmarkten” door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) opgevolgd. Uit de cijfers blijkt inderdaad dat de hoeveverkoop in Vlaanderen sinds 2006 terug sterk in de lift zit. Dit met uitzondering van een kleine terugval (-7 %) in 2009 tengevolge van de economische crisis. Toch werd er ook in dat jaar nog voor ruim 82,5 miljoen euro besteed bij de hoevewinkel.

Drieëntwintig procent van de Vlaamse gezinnen koopt wel eens voedingsproducten op de hoeve – het gemiddeld besteed bedrag per kopend gezin op jaarbasis bedraagt 141 euro. De producten die het hoogste aantal kopers kennen zijn vooral aardappelen (14,3 % van de gezinnen), gevolgd door fruit (8%), groenten (6,7 %), eieren (5,6%), zuivel (4,1%) en vlees (4 %). Naar omzet gemeten zijn respectievelijk fruit (19,3 miljoen euro), groenten (15,3 miljoen euro), vlees (14,7 miljoen euro) en aardappelen (12,4 miljoen euro) de belangrijkste aangekochte producten.

In Vlaanderen zijn – afhankelijk van de gehanteerde definitie – tussen de 923 en 1411 hoeveproducenten als erkend. Met een duidelijk overwicht van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Er is ook het label ‘Erkend Verkooppunt Hoeveproducten’. Toetreden tot het label is mogelijk wanneer er meer dan 50% eigen producten worden aangeboden.

Ook hier zijn West- en Oost-Vlaanderen koplopers met 71 en 70 erkende verkooppunten – in Vlaams-Brabant zijn er 39 erkende verkooppunten, in Limburg 29 en in Antwerpen 28. Het aantal “erkende verkooppunten hoeveproducten” neemt jaarlijks ook toe: in 2006 telde men er 154; momenteel zijn er in Vlaanderen 237. De erkende hoeveverkooppunten zijn terug te vinden via www.hoeveproducten.be .

Ook opmerkelijk: van de erkende hoeveproducenten ligt slechts 35% in de gebiedscategorie ‘platteland’, de overige 65% ligt in stedelijke gebieden, stedelijke randen, overgangsgebieden of het stedelijk gebied rond Brussel. Hoeveproductie is dan ook een mooi voorbeeld, aldus de minister-president, van een strategie die de kansen van de nabijheid van de stad kan opleveren.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vindt dit een duidelijk bewijs dat de steunmaatregelen voor de inrichting van een hoevewinkel die binnen het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) voorzien zijn, de juiste impulsen geven. Een verbreding van de activiteiten geeft de landbouwer immers een stabielere inkomensbasis.