You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog / Peeters betaalt 52 miljoen euro vervroegd uit

Peeters betaalt 52 miljoen euro vervroegd uit


By Jos De Meyer - Posted on 24 September 2010

Kris Peeters

Op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer heeft Minister-president Kris Peeters geantwoord dat de Europese Commissie dit jaar voor de sterkst getroffen gebieden de bedrijfstoeslagen en rundveepremies vervroegd zal uitbetalen. De uitbetalingen van 52 miljoen euro zullen kort na 16 oktober worden uitgevoerd.

Tijdens de commissie Landbouw van 23 september 2010 ondervroeg Jos De Meyer de Minister-president over de economische situatie in de landbouw in het algemeen en de bedrijfseconomische boekhouding in de Vlaamse landbouwondernemingen in het bijzonder.

Volgens de Minister-president zijn de economische ontwikkelingen in de meeste land- en tuinbouwsectoren op dit moment bevredigend te noemen. In het bijzonder gaat het om de groenten- en fruitsector en om de melksector waar substantieel hogere prijzen worden gerealiseerd dan de voorbije maanden. Ook in de akkerbouw trekt de prijsvorming aan, mede als gevolg van de stijging van de granen op de wereldmarkt.

Spijtige uitzondering is de varkenssector waar de prijsvorming ondermaats blijft en waar de sterk gestegen veevoederkosten doorwegen op de rendabiliteit.

Als gevolg van de droogte in het voorjaar werd de grasgroei echter sterk afgeremd. Daardoor moeten heel wat veehouders vervroegd hun wintervoorraden aanspreken, wat een pak extra kosten met zich heeft meebrengt. Om die reden vroeg de minister-president aan de Europese commissie om de vervroegde uitbetaling van de bedrijfstoeslagen en de rundveepremies goed te keuren.

Jos De Meyer waardeert de inspanning van de minister-president om de landbouwers waar mogelijk te ondersteunen en is dan ook uiterst tevreden dat de Europese Commissie op het verzoek tot vervroegde uitbetaling is ingegaan.

Dit betekent dat in gemeenten waar het areaal gras meer dan 50% van het totale landbouwareaal uitmaakt, de betrokken landbouwers 50% van de bedrijfstoeslag vervroegd uitbetaald krijgen. Daarnaast krijgen landbouwers die daarvoor in aanmerking komen een verhoogd voorschot (80% i.p.v. 60%) op hun zoogkoeienpremies.