Luxeverzuim, voor of na de vakantie, is en blijft onwettige en problematische afwezigheid!

minister Hilde Crevits - foto Philip Puylaert.jpg

Gemeenten krijgen info over aantal spijbelaars

Steden en gemeenten krijgen informatie over het aantal spijbelende jongeren in hun bevolking. Dat antwoordde onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) in het parlement op vragen van Ingeborg De Meulemeester (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V).
De gemeenten zijn al langer vragende partij voor gedetailleerde informatie over het aantal spijbelende jongeren. "Het ontbreken van snelle, accurate info is voor veel schepenen van Onderwijs een hinderpaal", aldus Jo De Ro (Open Vld).

Waar mogen bosontginningsbedrijven zich vestigen?

minister Joke Schauvliege.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege over de vestiging van bosontginnningsbedrijven in agrarisch gebied of op lokale of regionale bedrijfsterreinen.
“Agrarische gebieden zoals omschreven in de gewestplannen, zijn gebieden die bestemd zijn voor landbouw in de meest ruime zin. Zelfs met een heel soepele interpretatie kun je moeilijk volhouden dat het verwerken van hout tot houtsnippers onder het begrip landbouwactiviteit valt. Het is dus duidelijk een zonevreemde activiteit,” antwoordde de minister.

Gratis gezonde tussendoortjes voor schoolkinderen

schoolfruit TuttiFrutti - foto Vilt.jpg

Vorige week ondervroeg ik minister Schauvliege in de commissie Landbouw en minister Crevits in de commissie Onderwijs over de onderbenutting van de Europese subsidies hiervoor. Vrijdag heeft de Vlaamse Regering dit ambitieus plan voor de bedeling van gesubsidieerd fruit, groente of melk aan leerlingen op school goedgekeurd.

Commissie Onderwijs 30-03-2017 – Werkdruk en loopbaanpact

Minister Hilde Crevits.jpg

Jos De Meyer juichte het gesprek over de starters toe, wees wel op het timingprobleem voor een technisch goede uitwerking later en herhaalde dat een loopbaanpact dat geen euro zou kosten een grote illusie zou zijn.

1,4 miljoen voor waterbeheersing in het arrondissement Sint-Niklaas

Slibruimingen 2016 (foto vmm).jpg

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakt dit jaar 1,4 miljoen vrij voor het onderhoud en de uitbreiding van waterbeheerswerken in het arrondissement Sint-Niklaas.

Die investeringen komen er boven op de 250.000 euro die jaarlijks worden geïnvesteerd in het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen en elektromechanische installaties. Dat blijkt uit navraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V).

Prijsuitreiking Scholentornooi in mijn stad

scholentornooi Sint-Niklaas.jpg

Naar goede traditie was ik er graag bij!

Wijze scholen nemen hun vrijwilligers op in de ongevallenverzekering

Minister Hilde Crevits.jpg

(schriftelijke vraag Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer)

Scholen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door vrijwilligers die meewerken aan hun activiteiten, maar als de vrijwilligers niet opgenomen zijn in de schoolse ongevallenverzekering, dan wordt hun eigen lichamelijke schade niet vergoed. Vanuit respect voor de vrijwilligers en om problemen te vermijden is het dus best de vrijwilligers op te nemen in de ongevallenverzekering.
Materiële schade wordt hoe dan ook nooit gedekt door een ongevallenverzekering.

Lerarenloopbaan - "Studie over taakbelasting in onderwijs moet rond zijn tegen einde maart 2018" (Crevits)

Minister Hilde Crevits en Jos De Meyer.jpg

De studie over de taakbelasting van leerkrachten in het Vlaamse onderwijs moet rond zijn tegen 31 maart 2018. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd in de Commissie Onderwijs van het Vlaamse Parlement. Het onderzoek zal niet alleen de werkbelasting van leerkrachten in het secundair onderwijs onderzoeken, maar ook in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

Wie mag welk vak geven op school?

2017-03-10 - Jos De Meyer en Hilde Crevits.jpg

Commissie Onderwijs 23-03-2017 – Bekwaamheidsbewijzen
Onderwijscommissaris Jos De Meyer ging met enkele vragen in op het “telefoonboek” van de bekwaamheidsbewijzen, kaartte enkele anomalieën in het huidige systeem aan, legde het verband met statutaire aangelegenheden voor leraren en anderen en ondervroeg de minister over haar eventuele plannen om afwijkingen toe te staan en het huidige systeem aan te passen.
Moeten we op langere termijn niet naar een logischer en eenvoudiger systeem dat praktisch hanteerbaar is door de schoolbesturen, zo vroeg hij zich ten slotte af.

Schermen langs E40 in Aalter vanaf 2019

Foto AWV.jpg

Aalter krijgt vanaf half 2019 geluidswerende schermen langs de E40. Momenteel wordt in Aalter volop gebouwd aan een nieuw oprittencomplex van de E40. Die werken zullen nog twee jaar duren. In dat plan zit de plaatsing van geluidsschermen aan de E40 niet inbegrepen. Er werd al gevreesd dat dit er niet meer van zou komen, maar volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) kreeg goed nieuws van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). "De bouw van geluidsschermen langs de E40 in Aalter is gepland na het einde van de werken aan het oprittencomplex", zegt De Meyer.