Vierde rijstrook of parallelwegen voor E17?

De Vlaamse regering trekt 600.000 euro uit voor de opmaak van een studie om de capaciteit van de E17 te verhogen met ofwel een vierde rijstrook of parallelwegen. De uitbreiding komt er tussen Sint-Niklaas en Kruibeke en moet een oplossing bieden voor de dagelijkse files richting Antwerpen. De studie zal drie jaar in beslag nemen omdat ook alle bruggen en verkeerswisselaars moeten aangepast worden.

Schoolse achterstand: grote verschillen tussen de centrumsteden in Vlaanderen

20170225-minister Crevits.jpg

Met een gemiddelde leeftijd van 16,93 jaar zijn de leerlingen uit het vrij onderwijs te Roeselare de jongste van alle centrumsteden en zelfs jonger dan het algemeen Vlaams gemiddelde, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs. De leerlingen uit de derde graad van het gemeenschapsonderwijs te Roeselare zijn met 18,97 jaar echter gemiddeld meer dan twee jaar ouder. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de leeftijdsverschillen tussen leerlingen van verschillende netten opmerkelijk.

Kruispunt N470 met N446 in Dendermonde verkeersveiliger

Dendermonde.jpg

Voor het structureel onderhoud en de herinrichting van het kruispunt van de N470 met de N446 in Dendermonde zal de verkeersveiligheid worden verhoogd door de aanleg van vrijliggende, conforme en comfortabele fietspaden en door de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de N470 en de N446.

"Tegelijk wordt de volledige verharding van de weg in de projectzone vervangen en wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V).

Herstellingen aan brug over Schipdonkkanaal in Deinze

Deinze.jpg

De brug over het afleidingskanaal van de Leie of Schipdonkkanaal in Deinze wordt onder handen genomen. “Het gaat om betonherstellingen van de bovenbouw en renovatiewerken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) uit Belsele. Die richtte een schriftelijke vraag aan minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “Nog dit voorjaar worden in de brug kernen geboord om de soort en omvang van de aantasting van het beton te bepalen. De herstellingswerken zelf zullen in 2018 worden uitgevoerd.” (Het Nieuwsblad, jdv)

Modernisering secundair onderwijs

minister Hilde Crevits - foto Philip Puylaert.jpg

Jos De Meyer herhaalde zijn gekende accenten op overleg en vrijheid van onderwijs.

15 maart 2017
Iets minder dan een uur van de vergadering ging naar dit dossier, een van de belangrijkste maar ook erg complexe dossiers van deze legislatuur. Gelijk ook drie vragenstellers uit drie verschillende fracties: twee uit de meerderheid, één uit de oppositie.

Eerste steenlegging nieuwbouw Broederscholen Hiëronymus Sint-Niklaas

2017-03-10 - Eerstesteenlegging nieuwbouw bij de Broederscholen Hiëronymus Sint-Niklaas.JPG

Onderwijsminister Hilde Crevits, Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer en burgemeester Lieven Dehandschutter legden samen met de leerlingen de eerste steen van de nieuwbouw van de Broederscholen Hiëronymus in Sint-Niklaas.

Plenaire 08-03-2017 - Actualiteitsdebat schoolse betrokkenheid allochtone ouders

Minister Hilde Crevits.jpg

Op 8 maart 2017 was minister Liesbeth Homans ziek en daardoor kon het geplande actualiteitsdebat met haar niet doorgaan. Dat zou gegaan zijn over de werking van Unia en de verklaringen van minister Homans daarover. Maar geen nood, er kwam toch een actualiteitsdebat, maar dan één over de betrokkenheid van allochtone ouders bij de school, naar aanleiding van de recente uitspraken in dit verband van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Een bondig persoonlijk commentaar.

Naar meer werkzekerheid voor startende leraars?

In de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement werd op donderdag 27 januari 2017 gedebatteerd over een vraag van CD&V-parlementslid Jos De Meyer aan minister Crevits over de anciënniteit voor een aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs. Is het toeval dat het parlementslid deze vraag stelt twee dagen nadat minister Crevits haar loopbaanplan aan de onderwijspartners had voorgesteld? Een loopbaanplan waarin een groot hoofdstuk aan de werkzekerheid voor startende leraars gewijd is? COC spitste alvast de oren.

DREIGEND LERARENTEKORT

Première Sprakeloos brengt Sint-Niklaas in Hollywoodsfeer

2017-03-06 - srpakeloos (foto Guy Van Vliet).jpg

Sint-Niklaas was gisteravond even een stad van glamour en glitter met de feestelijke première van Sprakeloos, de verfilming van het veelgeprezen boek van Tom Lanoye. Maar naast de BV's trokken ook de Sint-Niklazenaren massaal naar Siniscoop, om als eerste de film te kunnen zien. Zelden toonden de Sint-Niklazenaren zich zo fier, op hun stad en op 'hun' Tom. De ontroerende verfilming van de bestseller van Tom Lanoye over zijn moeder Josée maakte veel los bij het publiek, in de eerste plaats bij de familie Lanoye maar ook bij de vele buurtbewoners van de Elisabethwijk en de andere Sint-Niklazenaren. (Het Nieuwsblad, Tim Van Landeghem – foto: Guy Van Vliet)

Ik heb genoten van deze prachtige film!

VISUAL VINYL, CELBRATING 50 YEARS OF ALBUM ART 03 MRT - 23 APRL 2017

2017-03-03 - opening Visual Vinyl.jpg

Graag was ik aanwezig bij de feestelijke opening van "VISUAL VINYL, CELBRATING 50 YEARS OF ALBUM ART 03 MRT - 23 APRL 2017"

Je kan nog een bezoek brengen tot 23 april!