Centrumsteden moeten nieuw aanbod woningen hoog houden

woonerf.jpg

De taakstellingen rond wonen die voortkomen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de behoeftenramingen die worden opgemaakt in het kader van de lokale woonbeleidsplannen zijn niet altijd gelijklopend, reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters hierover te ondervragen. Deze benadrukte het belang van een groot genoeg woonaanbod in de regionaalstedelijke gebieden om de trend van stadsvlucht tegen te gaan.

191 diploma’s secundair onderwijs in leertijd

diploma.jpg

Tijdens het schooljaar 2009–2010 werden er in de leertijd 191 diploma’s secundair onderwijs en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs nog eens 97 diploma’s uitgereikt. Dit wist minister van onderwijs Pascal Smet te melden op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. De globale kostprijs van een leerling in de leertijd bedraagt 2876 euro, voor een leerling in het deeltijds beroepssecundair onderwijs is dit 8340 euro. De minister stelt tevreden te zijn over het hoog aantal diploma’s en ziet er een bewijs in van de mogelijkheden die het decreet ‘leren en werken’ heeft gecreëerd.

Valentijn De Bock wint Oost-Vlaamse beker

foto Eric Noens

Het voorbije weekend ging in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas gedurende 3 dagen de 10e editie van jumping 'Het Wase Paard' door. Slotstuk was de finale van de Beker van Oost-Vlaanderen op zondag waar ikzelf ook aanwezig mocht zijn. Van de 148 combinaties uit de selectieproef op vrijdag bleven er nog 52 over. Het deed me veel plezier dat ik aan eigen lokaal talent, Nieuwkerkenaar Valentijn De Bock, de prijs mocht overhandigen.

Tegen november dit jaar duidelijkheid over DAC’ers in onderwijssector?

klas.jpg

In de onderwijssector werken in de vrije internaten nog steeds 175,5 voltijdsequivalenten in het zogenaamde nepstatuut van ‘DAC-er’. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos de Meyer vroeg minister van onderwijs Pascal Smet welke stappen worden gezet om dit statuut om te zetten in reguliere tewerkstelling. Smet stelde dat in de collectieve arbeidsovereenkomst 2010-2011 voor de sector onderwijs werd afgesproken dat een werkgroep bestaande uit de overheid en de sociale partners zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een statutaire of volwaardige contractuele tewerkstelling. Tegen uiterlijk 31 oktober 2011 zou de werkgroep zijn werkzaamheden moeten beëindigen.

Busverbinding tussen Temse en Bornem wordt onderzocht

brug Temse.jpg

In Temse en Bornem is de nieuwe werkgroep “Haal De
Lijn over de brug
” opgericht. Zij ijveren voor meer bussen tussen de gemeenten Temse en Bornem. Dit om de ontsluiting van de industrieparken van Bornem en Puurs en het ziekenhuis in Willebroek te verbeteren. Momenteel rijden slechts twee à drie bussen per dag over de Scheldebrug (de provinciegrens tussen Oost-Vlaanderen en Antwerpen). Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van mobiliteit Hilde Crevits of de haalbaarheid en wenselijkheid van deze verbinding onderzocht kan worden. De minister kent de voorstellen van de werkgroep en heeft aan De Lijn gevraagd om deze, en eventuele andere alternatieven, te onderzoeken. Dit onderzoek loopt momenteel nog.

Hedwigepolder: wederzijds empathisch vermogen is belangrijk

Hedwigepolder.jpg

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement besprak afgelopen woensdag de beslissing van de Nederlandse regering om Hedwigepolder niet te ontpolderen. Te midden van de forse taal die gesproken werd, riep Jos De Meyer op tot een constructieve houding: “Bevriende landen voeren op en correcte wijze gesloten overeenkomsten uit. Daarvoor zijn geen grote verklaringen of grote daden noodzakelijk, maar wel wederzijds empathisch vermogen.”

Nog vier mogelijk locaties voor bouwdok Oosterweeltunnel

Doeldok

Voor de bouw van de Oosterweeltunnel moet een bouwdok worden gegraven. Er zullen in totaal 24 betonnen tunnelelementen moeten worden gegoten die dan nadien in de Schelde worden verzonken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van openbare werken Hilde Crevits waar dit bouwdok zal komen. Momenteel blijken er nog vier mogelijke locaties in aanmerking te komen.

Vlaanderen wil extra inspanningen EU in EHEC-nasleep

groenten.jpg

De Vlaamse overheid heeft de Europese Commissie om extra promotiemiddelen gevraagd ter ondersteuning van de groentesector na de EHEC-crisis. Daarnaast dringt Vlaanderen aan op een compensatie voor telers die groenten verkocht hebben onder de ophoudprijs en op een staking van de importbeperkingen van derde landen zoals Rusland. Dat antwoordt Kris Peeters op een vraag van CD&V-parlementslid Jos De Meyer.

Plattelandsfonds op komst

landbouwweg.jpg

Het Vlaams Parlement keurde in 2008 een resolutie goed betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland. Deze resolutie kwam er vanuit de vaststelling dat er een gestage achteruitgang viel waar te nemen van de kwaliteit van deze landbouwwegen. Toenmalig eerste indiener Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister-president Peeters over de concrete opvolging. Inzake het aanpakken van het sluipverkeer werd onlangs een praktisch voorbeeldboek voorgesteld dat moet resulteren in een efficiënter en goedkoper onderhoud.

'Glazen huis van de wetenschap' officieel geopend

Foto: Patrick Dieleman

Vlaams minister voor Landbouw Kris Peeters heeft vrijdag bij ILVO-Plant in Melle een nieuwe onderzoeksserre geopend. De bouw van de serre is een initiatief van de Vlaamse overheid, in samenwerking met ILVO, UGent en HoGent. Het complex telt 800 m² laboratoria en 3.650 m² serre. Het is niet de grootste serre van het land, wel de meest veelzijdige.