EHEC-crisis in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement

halfrond.jpg

Door de paniekerige wijze van communiceren van Duitsland en door het niet-evenredig invoerverbod van Rusland verloor de consument zijn vertrouwen in verse groenten. En dit is jammer: de Vlaamse tuinders werken hard, in vele gevallen al generaties lang, om de Vlaamse consument een rijk, gevarieerd, betaalbaar en gezond voedselpakket aan te bieden. De geraamde schade in Vlaanderen is tot nog toe 6 miljoen euro voor de consument en de veilingen en 4 miljoen euro voor de exporteurs.

Sportkring Sint-Niklaas speelt volgend jaar in 2e nationale

SKS promoveert.jpg

Na een hoogstaand sportief seizoen en testwedstrijden tegen Hoogstraten, Turnhout en Woluwe-Zaventem deed SKS afgelopen zondag in de Meesterstraat wat ze moesten doen. Volgend jaar speelt de club van onze stad in 2e klasse. Samen met de CD&V-jongeren woonde ik de mooie wedstrijd bij en was ik er als één van de eersten bij (zie foto) om trainer Regi Van Acker proficiat te wensen met de prestatie.

Rerum Novarum te Sint-Niklaas

Rerum Novarum 2011.JPG

Ook het ACW van mijn stad vierde afgelopen donderdag Rerum Novarum. Ik was graag te gast op het actiemoment dat ze onder de naam Gusta! hielden om de noodzakelijke strijd tegen armoede onder de aandacht te brengen. Uit de Rerum Novarumspeeches in het Vlaamse land onthield ik de vraag om de bij een staatshervorming en budgettaire maatregelen een sterke sociale zekerheid te behouden. Proficiat aan de organisatoren!

Vlaams Parlement veroordeelt gewelddadige anti-GGO-actie

GGO.jpg

Op 29 mei maakten actievoerders een GGO-aardappelveld in Wetteren onbruikbaar. Het onderzoeksproject liep dermate schade op, dat de proef, net als de geïnvesteerde middelen, deels verloren is.

Reeds op 27 april 2011 riep Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van de commissie landbouw Jos De Meyer zijn collega’s op tot duidelijke stellingname tegen dergelijke praktijken.

Meer impact op de prijsvorming door producentenorganisaties

landbouwer, ondernemer.jpg

De Afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij ging in een recent rapport na hoe samenwerking in de land- en tuinbouw gestimuleerd kan worden. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Peeters welke lessen hieruit te trekken vallen. Onder meer de samenwerking op het gebied van innovatie en de producentenorganisaties vindt hij interessante pistes.

DBFM-scholenbouw: nog 65 000 m² in te vullen

scholenbouw.jpg

Na een heel lang voortraject staat de trein van de inhaalbeweging scholenbouw klaar om te vertrekken. De nodige juridische structuren zijn opgericht, de projecten geselecteerd, de contracten getekend. Reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger om aan minister van onderwijs Pascal Smet een stand van zaken te vragen.

240 000 euro als extra betoelaging voor visitaties volwassenonderwijs

Volwassenenonderwijs.jpg

De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) moeten voor hun hoger beroepsonderwijsopleidingen (HBO5) en lerarenopleidingen aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoen als de hogescholen. Ondanks het feit dat ze een pak minder werkingsmiddelen krijgen, moeten ook zij zich onderwerpen aan een visitatie die zo’n 22 000 euro zou kosten. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Smet hoe deze zware kost gecompenseerd kan worden.

94 rattenvangers in opdracht van de Vlaamse Overheid

rat.jpg

Muskusratten, beverratten en bruine ratten graven gangensystemen die oeververzakkingen en dijkdoorbraken kunnen veroorzaken. Ze zorgen voor vraatschade aan de bedrading van sturingssystemen en aan landbouwgewassen. Ook dragen ze ziekten over op mens en dier. Allemaal redenen dat deze beestjes best voortdurend bestreden worden. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar de aanpak op Vlaams niveau.

Renovatie parochiekerk Sint-Pauwels noodzakelijk

Sint-Pauluskerk.JPG

De gotische parochiekerk van Sint-Pauwels is toepasselijk genoeg toegewijd aan Sint-Paulus. De toren van de kerk en het koor dateren van 1494. Maar ook de binnenzijde is interessant, onder meer door het beschotwerk met beeldschilden de communiebank en het oksaal. De zeer geslaagde buitenrestauratie werd afgerond in 2002 waarna onmiddelijk het dossier voor de binnenrestauratie werd opgestart. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois wat de stand van zaken is. Het dossier staat immers al vele jaren op de wachtlijst.

Groene Kring brengt de boerderij naar de stad

Boerderij in de stad.jpg

Een konijn, een biggetje of een dwerggeitje aaien, een (kunst)koe melken, zelf achter het stuur van een grote landbouwtrekker plaatsnemen, zelf een groente zaaien, ... de 2.500 ingeschreven kinderen uit de kleuterklassen en de eerste en tweede graad van de lagere scholen uit het Waasland konden zich op vrijdag 20 mei op de Grote Markt van Sint-Niklaas ten volle uitleven met ‘land- en tuinbouw'activiteiten. Voor de elfde maal had Groene Kring immers de boerderij naar de stad gebracht.