Oude gebouw VDAB in Sint-Niklaas wordt verkocht

Het oude gebouw van de VDAB in de Sationsstraat in Sint-Niklaas wordt verkocht.
Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois als antwoord op een schriftelijke vraag.

De VDAB verliet in december 2009 het gebouw in de Stationsstraat. De VDAB betrok dit pand als huurder middels een huurcontract met het Agentschap voor Facilitair Management (AFM), dat per december 2009 is opgezegd.

Pilootproject passiefscholen: met vertraging maar op de sporen

2011-04-08 - passiefschool.gif

Een oproep van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) die in februari 2007 werd gelanceerd voor de bouw van een proefproject met passiefscholen, leverde 75 kandidaturen op. Uiteindelijk werden 24 projecten geselecteerd. In de loop van 2009 werden twee projecten (Kalmthout en Londerzeel) voorgesteld aan het grote publiek. Sindsdien is het echter windstil, aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om de minister van onderwijs te vragen naar een stand van zaken.

Preventie geweld op school: meer vormingen conflictbeheersing

geweld op school.jpg

Recent stuurde de federale minister van binnenlandse zaken onrustwekkende cijfers de wereld in: dagelijks zouden zich in ons land zestien gewelddelicten op scholen afspelen. In vele scholen wordt er nu al preventief gewerkt ondermeer door de organisatie van studiedagen over conflictbeheersing of de time-out-projecten. Toch hoort men in de onderwijssector dat het beter kan: in de leerkrachtenopleidingen of in de omkadering van de vertrouwensleerkrachten zijn nog grote stappen te zetten. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de minister van onderwijs naar zijn evaluatie van de problematiek en mogelijke maatregelen.

Hoe hervormen we het secundair onderwijs?

beeld-onderwijs-uitnodiging.jpg

Op deze vraag wil CD&V een antwoord vinden tijdens de luisterrondes die in elke provincie plaatsvinden.

Voor Oost-Vlaanderen zal Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer uw gastheer zijn op maandag 2 mei in de gebouwen van Syntra Midden-Vlaanderen, Hogekouter 1 te Sint-Niklaas.

We hopen u te mogen verwelkomen. Meer info en inschrijving:
http://www.cdenv.be/rondeonderwijs

Geen natuurcompensaties Gentse haven in Kalevallei

haven gent.jpg

Het formuleren en realiseren van natuurcompensaties is nodig om een maximale rechtszekerheid te bieden aan de havenontwikkeling in het kader van het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone. Momenteel wordt onderzocht waar compensaties voor de havenuitbreiding mogelijk zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar een stand van zaken. Momenteel zijn nog drie locaties in de Moervaartdepressie in onderzoek, de piste van de Kalevallei te Evergem wordt echter verlaten.

Zin in een gratis film op donderdag 28 april om 20 uur?

samen_is_super.jpg

CD&V Sint-Niklaas wil in het ‘Europees jaar van de vrijwilliger’ haar waardering uitdrukken voor de vele mensen die zich belangeloos inzetten.

CD&V Sint-Niklaas ondersteunt in de stad initiatieven die genomen worden door het middenveld (dit zijn bestuursleden en medewerkers van sport- en vrijetijdsclubs, van culturele, sociale en welzijnsorganisaties, van wijkcomités en parochiale verenigingen) om het samenleven in onze stad, wijk of straat te verbeteren.

Meer lesuren voor kleuteronderwijs vanaf 1 september 2012

2011-04-04 kleuters.jpg

De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen trok recent aan de noodbel. Een pak scholen zou genoodzaakt zijn zorg- en GOK-uren te gebruiken om overvolle klassen te splitsen: uit noodzaak een oneigenlijk gebruik van deze middelen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de minister van onderwijs hoe hij deze situatie evalueert en welke mogelijkheden hij ziet om extra ondersteuning te geven aan de omkadering van het kleuteronderwijs.

Parlement fluit administratie terug

agion.jpg

Administratie wil beslissen zonder pottenkijkers van de scholen
maandag 28 maart 2011, 17u24Auteur: g.teg Aanraden 8 Delen Bewaar Corrigeer E-mail Print Het Vlaams Parlement staat op zijn strepen en pikt het niet dat de administratie - het Agentschap voor Onderwijsinfrastructuur (Agion) - blijft weigeren de scholenkoepels een plaats te geven in zijn werking, hoewel dat al vijf jaar aan het parlement beloofd is.

Gewest plant wijziging aan reservatiestrook N41

In het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren werd voor het doortrekken van de N41 op het grondgebied van Sint-Niklaas, Stekene en Sint-Gillis-Waas een reservatiestrook van 250 meter breed voorzien. Een enkele jaren geleden opgemaakt rooilijnplan voor een eventuele intekening van de weg door het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet slechts een noodzakelijke breedte van 70 meter. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters op welke manier de breedte van de strook nu kan worden aangepast.

Oostelijke Tangent: belangrijk voor verkeersontsluiting Sint-Niklaas

Voor de realisatie van de Oostelijke Tangent werden de onteigeningsprocedures reeds opgestart voor 9 percelen, dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer op een schriftelijke vraag aan minister van openbare werken Hilde Crevits. 7 percelen (waarop 5 woningen staan) werden ondertussen reeds onteigend. Voor de twee andere percelen (ook met woning) wordt met de inwoners nog afgesproken wanneer zij hun woning dienen te verlaten. De aanbesteding van de werken zelf wordt verwacht in 2012. De verdere fasering wordt pas bepaald eens het technisch ontwerp is afgerond.