Geen natuurcompensaties Gentse haven in Kalevallei

haven gent.jpg

Het formuleren en realiseren van natuurcompensaties is nodig om een maximale rechtszekerheid te bieden aan de havenontwikkeling in het kader van het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone. Momenteel wordt onderzocht waar compensaties voor de havenuitbreiding mogelijk zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar een stand van zaken. Momenteel zijn nog drie locaties in de Moervaartdepressie in onderzoek, de piste van de Kalevallei te Evergem wordt echter verlaten.

Zin in een gratis film op donderdag 28 april om 20 uur?

samen_is_super.jpg

CD&V Sint-Niklaas wil in het ‘Europees jaar van de vrijwilliger’ haar waardering uitdrukken voor de vele mensen die zich belangeloos inzetten.

CD&V Sint-Niklaas ondersteunt in de stad initiatieven die genomen worden door het middenveld (dit zijn bestuursleden en medewerkers van sport- en vrijetijdsclubs, van culturele, sociale en welzijnsorganisaties, van wijkcomités en parochiale verenigingen) om het samenleven in onze stad, wijk of straat te verbeteren.

Meer lesuren voor kleuteronderwijs vanaf 1 september 2012

2011-04-04 kleuters.jpg

De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen trok recent aan de noodbel. Een pak scholen zou genoodzaakt zijn zorg- en GOK-uren te gebruiken om overvolle klassen te splitsen: uit noodzaak een oneigenlijk gebruik van deze middelen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de minister van onderwijs hoe hij deze situatie evalueert en welke mogelijkheden hij ziet om extra ondersteuning te geven aan de omkadering van het kleuteronderwijs.

Parlement fluit administratie terug

agion.jpg

Administratie wil beslissen zonder pottenkijkers van de scholen
maandag 28 maart 2011, 17u24Auteur: g.teg Aanraden 8 Delen Bewaar Corrigeer E-mail Print Het Vlaams Parlement staat op zijn strepen en pikt het niet dat de administratie - het Agentschap voor Onderwijsinfrastructuur (Agion) - blijft weigeren de scholenkoepels een plaats te geven in zijn werking, hoewel dat al vijf jaar aan het parlement beloofd is.

Gewest plant wijziging aan reservatiestrook N41

In het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren werd voor het doortrekken van de N41 op het grondgebied van Sint-Niklaas, Stekene en Sint-Gillis-Waas een reservatiestrook van 250 meter breed voorzien. Een enkele jaren geleden opgemaakt rooilijnplan voor een eventuele intekening van de weg door het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet slechts een noodzakelijke breedte van 70 meter. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters op welke manier de breedte van de strook nu kan worden aangepast.

Oostelijke Tangent: belangrijk voor verkeersontsluiting Sint-Niklaas

Voor de realisatie van de Oostelijke Tangent werden de onteigeningsprocedures reeds opgestart voor 9 percelen, dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer op een schriftelijke vraag aan minister van openbare werken Hilde Crevits. 7 percelen (waarop 5 woningen staan) werden ondertussen reeds onteigend. Voor de twee andere percelen (ook met woning) wordt met de inwoners nog afgesproken wanneer zij hun woning dienen te verlaten. De aanbesteding van de werken zelf wordt verwacht in 2012. De verdere fasering wordt pas bepaald eens het technisch ontwerp is afgerond.

Kom op tegen Kanker: kaas- en wijnavond ACW-Sinaai groot succes!

Kaas en wijn Sinaai.jpg

Zaterdag 26 maart konden naar aloude gewoonte, het is ondertussen al de 22ste editie, weer bijna 1000 deelnemers zich te goed doen aan een lekkere kaas- of charcuterieschotel ten voordele van Kom op tegen Kanker. Na het eten zorgde de coverband ‘Abba Gold’ voor amusement tot een stuk in de nacht. Weer een herhaald, groot succes dat enkel mogelijk is door de inzet van de tientallen vrijwilligers die de hele avond aan het werk zijn voor de goede zaak. Allen van harte bedankt voor het harde werk! Doe zo verder!

50 jaar Handelsschool Broeders

handel broeders.jpg

Vrijdag 25 maart werd tijdens een feestelijke academische zitting het 50-jarig bestaan van de Handelsschool van de Broeders gevierd. De feestrede werd uitgesproken Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het VSKO, maar ook ik mocht als lid van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement een kort woordje uitspreken met als thema ‘wat de volgende vijftig jaar?’.

Vlaamse paarden aan de wereldtop

2011-03-24  - paard.jpg

Op 16 februari 2009 werd het Vlaams Actieplan Paardenhouderij voorgesteld door de minister-president. Dit plan kwam er na de resolutie betreffende gecoördineerde aandacht voor de paardenhouderij binnen het Vlaamse beleid die op 20 december 2007 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Kris Peeters naar zijn evaluatie van de uitvoering.

Schauvliege: geen toegenomen verzilting in Zwinpolder

2011-03-23 - zwinpolder.jpg

Op basis van de resultaten van een private meetcampagne in de Zwinpolder zijn er alarmerende signalen van de landbouwsector met betrekking tot verzilting. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege of er reden tot ongerustheid is. Deze stelde dat op basis van uitgebreide meetreeksen gedurende tien jaar blijkt dat er geen alarmerende toename van de verziltingstoestand is waar te nemen.