Parlement fluit administratie terug

agion.jpg

Administratie wil beslissen zonder pottenkijkers van de scholen
maandag 28 maart 2011, 17u24Auteur: g.teg Aanraden 8 Delen Bewaar Corrigeer E-mail Print Het Vlaams Parlement staat op zijn strepen en pikt het niet dat de administratie - het Agentschap voor Onderwijsinfrastructuur (Agion) - blijft weigeren de scholenkoepels een plaats te geven in zijn werking, hoewel dat al vijf jaar aan het parlement beloofd is.

Gewest plant wijziging aan reservatiestrook N41

In het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren werd voor het doortrekken van de N41 op het grondgebied van Sint-Niklaas, Stekene en Sint-Gillis-Waas een reservatiestrook van 250 meter breed voorzien. Een enkele jaren geleden opgemaakt rooilijnplan voor een eventuele intekening van de weg door het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet slechts een noodzakelijke breedte van 70 meter. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters op welke manier de breedte van de strook nu kan worden aangepast.

Oostelijke Tangent: belangrijk voor verkeersontsluiting Sint-Niklaas

Voor de realisatie van de Oostelijke Tangent werden de onteigeningsprocedures reeds opgestart voor 9 percelen, dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer op een schriftelijke vraag aan minister van openbare werken Hilde Crevits. 7 percelen (waarop 5 woningen staan) werden ondertussen reeds onteigend. Voor de twee andere percelen (ook met woning) wordt met de inwoners nog afgesproken wanneer zij hun woning dienen te verlaten. De aanbesteding van de werken zelf wordt verwacht in 2012. De verdere fasering wordt pas bepaald eens het technisch ontwerp is afgerond.

Kom op tegen Kanker: kaas- en wijnavond ACW-Sinaai groot succes!

Kaas en wijn Sinaai.jpg

Zaterdag 26 maart konden naar aloude gewoonte, het is ondertussen al de 22ste editie, weer bijna 1000 deelnemers zich te goed doen aan een lekkere kaas- of charcuterieschotel ten voordele van Kom op tegen Kanker. Na het eten zorgde de coverband ‘Abba Gold’ voor amusement tot een stuk in de nacht. Weer een herhaald, groot succes dat enkel mogelijk is door de inzet van de tientallen vrijwilligers die de hele avond aan het werk zijn voor de goede zaak. Allen van harte bedankt voor het harde werk! Doe zo verder!

50 jaar Handelsschool Broeders

handel broeders.jpg

Vrijdag 25 maart werd tijdens een feestelijke academische zitting het 50-jarig bestaan van de Handelsschool van de Broeders gevierd. De feestrede werd uitgesproken Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het VSKO, maar ook ik mocht als lid van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement een kort woordje uitspreken met als thema ‘wat de volgende vijftig jaar?’.

Vlaamse paarden aan de wereldtop

2011-03-24  - paard.jpg

Op 16 februari 2009 werd het Vlaams Actieplan Paardenhouderij voorgesteld door de minister-president. Dit plan kwam er na de resolutie betreffende gecoördineerde aandacht voor de paardenhouderij binnen het Vlaamse beleid die op 20 december 2007 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Kris Peeters naar zijn evaluatie van de uitvoering.

Schauvliege: geen toegenomen verzilting in Zwinpolder

2011-03-23 - zwinpolder.jpg

Op basis van de resultaten van een private meetcampagne in de Zwinpolder zijn er alarmerende signalen van de landbouwsector met betrekking tot verzilting. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege of er reden tot ongerustheid is. Deze stelde dat op basis van uitgebreide meetreeksen gedurende tien jaar blijkt dat er geen alarmerende toename van de verziltingstoestand is waar te nemen.

Vriend worden van de Doelse Koggen

2011-03-16 - Doelse Kogge.jpg

Op 24 juni 2010 werd eindelijk het wetenschappelijk onderzoek van de restanten van de Doelse Koggen aangevat; dit na vele jaren van aandringen, discussies en beloftes hierover in het Vlaams Parlement. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, die dit dossier reeds van bij de start opvolgt, vroeg de minister voor onroerend erfgoed naar een stand van zaken want tegen eind 2010 waren de eerste resultaten te verwachten en tegen het voorjaar 2011 zou er ook een eerste inschatting worden gemaakt van de mogelijkheden en de praktische en financiële haalbaarheid van een eventuele reconstructie.

Betrokkenheid onderwijsverstrekkers in AGIOn nog steeds niet geregeld

2011-03-16 - Agion.jpg

Het is belangrijk dat het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) soepel werkt en met grote betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers. Dit is de beste garantie op een efficiënte en vlotte werking van de instelling die de schoolinfrastructuurwerking coördineert.

CD&V dankt vrijwilligers met warmeluchtballonnetjes aan Gentse Topsporthal

2011-03-08 - Gent.jpg

Minister Vervotte: 'Zonder jullie zou de samenleving niet hetzelfde zijn!"

GENT - CD&V bracht vanavond eerbetoon aan de vele vrijwilligers in Vlaanderen, dit naar aanleiding van de Week van de Vrijwilligers en de start van het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Een delegatie vrijwilligers kreeg het gezelschap van CD&V gemeente- en provincieraadsleden, parlementariërs en minister Inge Vervotte.