Lokale bedrijventerreinen gemakkelijker ontwikkelen

2011-02-09 bedrijventerrein.JPG

Op basis van een behoeftenonderzoek werd bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) een bijkomende taakstelling voor bedrijvigheid voorzien. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters naar de vertaling van dit principe voor de lokale besturen. Deze kondigde aan dat de regels voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen zullen vereenvoudigd worden. De oppervlaktegrens van 5ha zal voortaan geen maximum meer zijn.

Vergoedingen planschade binnenkort via administratieve procedure

2011-02-09 Platteland_1.JPG

In antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kondigde minister van ruimtelijke ordening Muyters aan dat hij laat onderzoeken of de huidige gerechtelijke procedure voor het vergoeden van planschade vervangen kan worden door een eenvoudiger administratieve procedure. Een werkgroep van het departement RWO onderzoekt momenteel hoe dit gerealiseerd kan worden. De minister hoopt tegen het zomerreces duidelijkheid te hebben.

Werken aan hefbrug te Oudenaarde, Zwartehoekbrug te Aalst en Denderbrug te Dendermonde

2011-02-08 - zwartehoekbrug.jpg

In 2011 zal de NV Waterwegen en Zeekanaal voor 3 miljoen euro onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren aan de hefbrug te Oudenaarde, de Zwartehoekbrug te Aalst en de Denderbrug te Dendermonde. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister van openbare werken Hilde Crevits in antwoord op zijn schriftelijke vraag.

Werken Waterwegen en Zeekanaal in 2011

Ontwerp watergebonden bedrijventerrein Woestijne te Aalter

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van openbare werken Hilde Crevits naar een serie watergebonden werken die de NV Waterwegen en Zeekanaal in 2011 in Oost-Vlaanderen zal uitvoeren. Zo wordt ondermeer voor de ontwikkeling van site Eilandje te Zwijnaarde 600 000 euro uitgetrokken. Ook de werken aan het watergebonden bedrijventerrein Woestijne te Aalter zullen nog dit jaar worden gestart. De onderdoorgang van de Ter Platenbrug op de linkeroever voor voetgangers en fietsers zal vermoedelijk dit jaar nog worden gerealiseerd. De tweede fase van de renovatie van de kaaimuren van de doortocht van Gent wordt ook opgestart.

Onderweg naar nulgebruik pesticiden tegen 2015

2011-02-02 - openbaar domein.jpg

Het decreet van 21 december 2001 legt een principieel verbod op van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door alle openbare diensten in ‘de openbare groene ruimte’. Elke openbare dienst moet daartoe een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen opstellen. Tegen 1 januari 2015 moet voor het volledige areaal het nulgebruik worden toegepast. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van milieu Joke Schauvliege hoe de zaken er momenteel voor staan en of dit doel nog haalbaar is.

Kleinere machines moeten winterstrooiplan verbeteren

Ook Jos De Meyer (CD&V) vroeg een bijsturing. Hij pleitte ervoor om de verbindingswegen tussen belangrijke woonkernen mee in fase 1 op te nemen. Ook straten waar veel mensen doorheen moeten op weg naar dokter, onthaalmoeder of andere verzorgende beroepen moeten aan bod komen. De grote openbare parkings mogen evenmin ontbreken. De Meyer klaagde ook aan dat de voorbije maanden alleen de straten in fase 1 aan bod kwamen en dat fases twee en drie voor de minder prioritaire straten geen enkele keer werden uitgevoerd. "Als het te druk wordt, moeten we privéfirma's inschakelen."

Grote Prijs Jos De Meyer: Baukeland en Braems winnen

2011-01-27 Grote Prijs Jos De Meyer.jpg

Op 23 januari ging LRV-indoorklassieker van Soete Waesland Sint-Niklaas door, ondertussen de 19de editie van de 'Ereprijs Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer'. Met Yoeri Braems (Maldegem) in de klasse zwaar kreeg de wedstrijd een verrassende winnaar in manege Overdijk in Moerzeke. De Meetjeslander Baukeland was met Stardust (v. Sandro Z) de beste in een barrage met acht. De overwinning was verdiend. Braems was de eerste die een foutloze rit reed.

Elke overheid zijn eigen CO-preventiecampagne?!

2011-01-31 CO.jpg

De strenge koude van begin december bracht de problematiek van CO- vergiftiging terug op de voorgrond. De federale minister van Binnenlandse Zaken lanceerde op 1 december een nieuwe preventiecampagne. Een aantal dagen later verschenen in verschillende kranten ook paginagrote advertenties van de Vlaamse overheid. Minister van wonen Van Den Bossche moest toegeven aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer dat er voor deze infocampagne geen samenwerking was tussen het Vlaamse en federale niveau. Er zijn contacten geweest, stelde zij, maar een reactie van federale zijde bleef uit.

Vlaams gewest maakt werk van veilige N47

2011-01-28 - Crevits.jpg

Lokeren/Zele Het Vlaams gewest maakt eindelijk werk van de twee rotondes op de N47 aan de E17 in Lokeren en de herinrichting van de Europalaan en Zeelsebaan tussen Zele en Dendermonde.

In de loop van het jaar start een studie over de herinrichting van de Europalaan en Zeelsebaan. Concreet gaat het over het stuk tussen Kleinzand in Dendermonde en de Keltenlaan in Zele. Dat liet minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) weten aan partijgenoot en volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. In 2013 wordt er gestart met een structureel onderhoud, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe fietspaden. 'We kunnen dat enkel toejuichen', reageert de Zeelse burgemeester Patrick Poppe (Open VLD). 'Zeker de komst van de nieuwe, vrijliggende fietspaden richting Dendermonde. We hadden dat wel liever sneller verwezenlijkt gezien.'

Kluizemolen weerhouden als bijzonder economisch knooppunt

2011-01-25 - minister Muyters.jpg

De Vlaamse Regering besliste op 17 december 2010 over de definitieve vaststelling van de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor ruimtelijke ordening Philippe Muyters dat de selectie van Kluizemolen te Sint-Gillis-Waas als bijzonder economisch knooppunt werd weerhouden.

Voor de selectie van Kluizemolen oordeelde de Vlaamse Regering dat deze past in de algemene filosofie van de bijzondere economische knooppunten: het voorzien in ontwikkelingsmogelijkheden aansluitend bij bestaande concentraties van bedrijvigheid.

Toch werden nog twee randvoorwaarden geformuleerd: er moet voldoende aandacht gaan naar de impact op het habitatrichtlijngebied ‘Bossen en Heiden van zandig Vlaanderen’ en het nemen van milderende maatregelen om deze impact te minimaliseren bij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. En deze selectie mag niet resulteren in een verdere ontwikkeling tot bedrijventerrein van de meer oostelijk gelegen bestaande kleinhandelsconcentratie aan Meubelplein De Piramiden.