You are hereMilieu

Milieu

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Sterke vergroening dienstwagens Vlaamse ministers

ecoscore.jpg

De dienstwagens van de Vlaamse ministers zijn een stuk milieuzuiniger dan enkele jaren geleden. De gemiddelde ecoscore van de wagens op de Vlaamse kabinetten is op twee jaar tijd gestegen van 58,6 naar 70,1. De rest van het wagenpark van de Vlaamse overheid hinkt nog wat achterop, maar ook daar zijn de regels intussen aangescherpt. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer (CD&V).

Vijf scholen met ernstig asbestprobleem blijven stil

Van de 69 Vlaamse scholen met een dringend asbestprobleem blijven er vijf stil. Dat zei Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams parlement na vragen van Jos De Meyer (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Johan Danen (Groen). "Ik kan er niet zo goed mee om dat ik tot op vandaag van die scholen nog steeds geen info heb", aldus Crevits.
Eerder dit jaar bleek dat 69 scholen uit een steekproef van 300 een dringend probleem met asbest in hun gebouw hebben. Alle scholen kregen twee keer een vraag van afvalstoffenmaatschappij OVAM om zich aan te melden en de sanering te bespreken.

Behoedzaam omgaan met asbestverwijdering op scholen

klas.jpg

Na de inventarisstudie in 2017 door OVAM (de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) zijn verschillende scholen gestart met asbestverwijdering. De studie was voorlopig beperkt tot 300 scholen, maar het is de bedoeling om er een ruimer vervolg aan te geven. Dat blijkt uit het antwoord dat Vlaams parlementslid Jos De Meyer kreeg op zijn vraag daarover aan minister Crevits van Onderwijs.

De minister antwoordde:

Bedrijfswagens vergroenen sneller dan het wagenpark van de Vlaamse overheid

ecoscore.jpg

Het wagenpark van de Vlaamse overheid vergroent, maar de vergroening onder de bedrijfswagens gaat nog sneller. Dat concludeert Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) op basis van cijfers die hij heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).

1,4 miljoen voor waterbeheersing in het arrondissement Sint-Niklaas

Slibruimingen 2016 (foto vmm).jpg

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakt dit jaar 1,4 miljoen vrij voor het onderhoud en de uitbreiding van waterbeheerswerken in het arrondissement Sint-Niklaas.

Die investeringen komen er boven op de 250.000 euro die jaarlijks worden geïnvesteerd in het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen en elektromechanische installaties. Dat blijkt uit navraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V).

Voorlopig geraakt digestaat niet af van het meststatuut

vergister.jpg

Landbouwers met een vergistingsinstallatie zijn nog niet van het oude zeer verlost dat het digestaat dat overblijft na vergisting beschouwd wordt als dierlijke mest. Ook in het geval de vergister behalve met mest ook met andere (plantaardige) reststromen gevoed werd, beschouwt de wetgever alles wat eruit komt als dierlijke mest. De Minaraad drong reeds aan op de toepassing van het pro-rataprincipe. In haar antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) geeft minister Schauvliege te kennen dat een alternatieve methodiek in onderzoek is. Met de resultaten daarvan wil ze onderhandelingen met de Europese Commissie aanknopen.

Groenere wagens bij de overheid?

ecoscore.jpg

Op het vlak van de CO2-reductie en andere inspanningen ten bate van het klimaat wil de Vlaamse overheid verder het goede voorbeeld geven, stelt minister Homans van Binnenlands Bestuur in haar antwoord op de bezorgdheid en de vraag hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Aandacht voor loden waterleidingen in schoolgebouwen

loden waterleidingen.jpg

“De problematiek van loden waterleidingen verdient heel wat aandacht,” antwoordde minister Hilde Crevits in de commissie Onderwijs op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Ruime investeringen in waterzuivering in het Waasland en in de regio Dendermonde

waterzuivering.jpg

Ruime investeringen in waterzuivering in het Waasland

Uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer blijkt dat de Vlaamse minister bevoegd voor milieu de voorbije jaren in het Waasland zwaar geïnvesteerd heeft in waterzuivering en de daarbij horende infrastructuurwerken en dat ook voor 2015 en 2016 reeds een aantal projecten in uitvoering zijn die in de loop van 2015 of 2016 zullen beëindigd zijn.

In 2014 werd in het Waasland voor 8 subsidieprojecten een betaling van subsidie uitgevoerd, voor een totaal bedrag van 4.147.803 euro:
→twee in de gemeente Beveren:
-gecombineerd dossier met Aquafinproject ‘KWZI Haasdonk en toevoerleiding’ – aanleg van een gescheiden stelsel in de Zandstraat van Poerdam tot de bestaande collector thv Hof ter Saksen
- heraanleg van de riolering in Gentsweg (N70) tussen de Grote Heidestraat en de Middenheide

De invloed van ggo’s op de pesticidenreductie en het milieu bij de aardappelteelt

aardappelveld.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer informeerde bij minister voor Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw naar haar standpunt over ggo’s bij de aardappelteelt om het pesticidenverbruik te verminderen en bijgevolg de milieudruk te reduceren.