You are hereMilieu

Milieu

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Vlaamse overheid wil schoner rijden

hybride wagen.jpg

Administratie
Het wagenpark van de Vlaamse overheid wordt jaar na jaar minder vervuilend. Dat kan men afleiden uit de gemiddelde ecoscore van de voertuigen die in gebruik zijn: die score is van net onder 50% in 2000 nu verbeterd naar 69,93% in 2012.

Opletten met reuzenberenklauw

reuzenberenklauw.JPG

In de negentiende eeuw werden reuzenberenklauwen in onze streken ingevoerd als sierplant. Ondertussen zijn veel reuzenberenklauwen verwilderd; deze exoten doen het goed op vruchtbare en verstoorde grond, en kunnen zich sterk verbreiden. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt nu een vademecum uitgewerkt voor de bestrijding van zulke invasieve plantensoorten, antwoordde minister Schauvlieghe op de vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Aanpak vervuilde schoolterreinen

logo-ovam.jpg

In 2009, bij het begin van de legislatuur, werd de versnelde sanering van vervuilde schoolterreinen als een prioriteit aangegeven in de beleidsnota’s van Leefmilieu en Natuur en van Onderwijs. Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg in de commissie Onderwijs wanneer de eerste resultaten van die versnelde sanering verwacht konden worden. Het samenwerkingsprotocol tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) is immers pas op 5 september 2013 ondertekend.

Risicomanagement natuurrampen en overstromingen

overstroming.jpg

Door de klimaatwijziging is het denkbaar dat Europa meer te maken zal krijgen met overstromingen en natuurrampen door extreme weersomstandigheden. Dat zegt het Europese Milieuagentschap. De kans op overstromingen van bewoonde gebieden verhoogt ook doordat er meer bewoning komt in overstromingsgevoelige gebieden. Daarom heeft de Europese Unie aan de lidstaten gevraagd om tegen 2013 kaarten te maken waarop de overstromingsrisico’s worden aangeduid. Tegen 2015 moet elk land plannen opmaken voor risicomanagement. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister Joke Schauvliege hierover in de commissie Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

CO-vergiftiging: elke dode is er één te veel!

CO-vergiftiging.jpg

Volgens statistieken van het antigifcentrum waren er tussen 2008 en 2012 nog 3036 ongevallen door CO-vergiftiging. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Van den Bossche in de commissie Wonen. Reeds in 2010 had het Vlaams Parlement unaniem de resolutie van De Meyer aangenomen die aandrong op een jaarlijkse informatie-en sensibiliseringscampagne rond de gevaren van CO.

De bever is terug in Vlaanderen

bever.jpg

De bever is terug in Vlaanderen. Het dier zelf laat zich niet vaak zien, maar de resultaten van zijn werkzaamheden zijn op sommige plaatsen duidelijk. De door bevers aangelegde dammen kunnen immers grote oppervlaktes land onder water zetten. In de commissie Leefmilieu beantwoordde minister Schauvliege een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer, die wou vernemen welke maatregelen voorzien waren om met bevers en hun invloed op het landschap om te gaan.

Natuur op Linkerscheldeoever kost 170.000 euro per hectare

natuur Linkerscheldeoever.jpg

De Vlaamse regering moet deze maand beslissen over de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’. Jos De Meyer (CD&V) vroeg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en openbare werken, een raming op voor de toekomstige natuurcompensaties die samenhangen met de uitbreiding van de Antwerpse haven. De inrichting van 1 hectare natuur op Linkerscheldeoever kost meer dan 170.000 euro.

Ecoscore van voertuigen: geven de kabinetten het goede voorbeeld?

citroen c1.JPG

Bij het beperken van milieuverontreiniging wil de regering het voorbeeld geven, stond in het Vlaamse regeerakkoord. Daarom moet het totale brandstofverbruik van de dienstvoertuigen tegen 2014 met 10% gedaald zijn tegenover 2009, antwoordde minister Bourgeois op een vraag daarover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Bovendien wordt er gestreefd naar een gemiddelde ecoscore van 63 tegen het jaar 2015.

Geen verbodsmaatregelen tegen Jacobskruiskruid

stjacobskruiskruid.JPG

Het inheemse Jacobskruiskruid is een zeer giftige plant van bermen en weiden. Voor paarden is de plant levensgevaarlijk, vooral als ze in gedroogde vorm haar afstotende smaak kwijt is. Hooi van bermmaaisel met Jacobskruiskruid wordt dan ook niet dierenhouders bezorgd, antwoordde minister Schauvlieghe van leefmilieu aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer op zijn vraag hierover.

Hoe handhaven andere lidstaten de mestwetgeving?

vilt.jpg

Bij het mestactieplan komt een uitgebreid systeem van handhaving met controles en boetes kijken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) wou wel eens weten of de handhaving in Vlaanderen te vergelijken is met die in andere Europese lidstaten. “Lidstaten die eveneens de waterkwaliteit aanzienlijk moeten verbeteren, ontwikkelen gelijkaardige sanctiemechanismen”, antwoordt minister Joke Schauvliege.