You are hereOnderwijs

Onderwijs

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Kantoor koploper bij commissie

examencommissie secundair onderwijs.jpg

Tussen oktober 2012 en september 2015 schreven 13.902 studenten zich in voor de examencommissie secundair onderwijs. Het gros daarvan (12.860) voor de derde graad, met de bedoeling via deze weg een diploma te halen. Slechts 1.941 van hen behaalden hun diploma of getuigschrift. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De richting bso kantoor/kantooradministratie is veruit het populairst met 5.159 studenten en 923 diploma's.

Binnenkort een referentiekader voor STEM op school

engineering-blueprint.jpg

Op dit ogenblik is de administratie bezig met het uitwerken van een referentiekader rond STEM, antwoordde minister Crevits aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Veel secundaire scholen voor algemeen vormend onderwijs leggen tegenwoordig een accent op die “science, technology, engineering & mathematics,” en nog in oktober wordt het referentiekader daarvoor voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) voor een spoedadvies dat dan tegen half november in de scholen is.

Verplegers krijgen vierjarige bacheloropleiding

bloeddrukmeter.jpg

De studieduur voor de opleiding verpleegkunde verlengen was nodig om te voldoen aan de Europese voorschriften, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag hierover door Vlaams parlementslid Jos De Meyer. De opleiding verpleegkunde wordt een vierjarige bachelor met minstens 2300 uren klinische praktijk en zal zo volledig aangepast zijn aan de Europese regelgeving. In de praktijk zal dat voor een groot aantal studenten niet echt een studieduurverlenging worden, omdat ze nu vaak al kiezen voor een extra specialisatiejaar bachelor na bachelor.

Meer kleinschalige DBFM-projecten voor morgen!

scholen van morgen.jpg

“Alternatieve financiering bij scholenbouw zal in de toekomst evenwel noodzakelijk blijven willen we de bestaande wachtlijsten effectief aanpakken, gelet op de huidige beschikbare overheidsmiddelen. De gewijzigde financiële omgeving, de concrete ervaringen die de architecten, aannemers, AGIOn, schoolbesturen en onderwijskoepels ondertussen met het DBFM-concept hebben opgedaan, maken dat het vandaag wellicht mogelijk is om de schaal van de DBFM-projecten enigszins te verkleinen.

Structurele oplossing van de capaciteitsuitdagingen

Na een eerste kennismaking met het Masterplan Scholenbouw dat de Vlaamse Regering op vrijdag 17 juli 2015 goedkeurde, spreekt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer zijn grote appreciatie uit voor dit plan, dat voor een historische kentering zal zorgen in het beleid op het vlak van schoolinfrastructuur. Voor het eerst is er een plan dat een geïntegreerde aanpak toelaat en er mee zal voor zorgen dat er aan een structurele oplossing van de capaciteitsuitdaging kan worden gewerkt.

Jos De Meyer zet druk op minister

Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) wil aan de vooravond van het akkoord de puntjes op de i zetten. Hij volgt de scholenbouw al sinds begin jaren 90 in het Vlaams Parlement. Toch is zijn sortie opvallend, want het is zijn partijgenote die aan het akkoord werkt. De Meyer vraagt dat bij de verdeling van het geld voor scholenbouw vooral naar de chronologie van de dossiers op de wachtlijst wordt gekeken. De katholieke scholen moeten voor capaciteitsdossiers een hoger steunpercentage krijgen, want vandaag worden zij maar 70 procent gesubsidieerd. Daardoor missen ze vaker de boot dan het GO! (gemeenschapsonderwijs), waar de dossiers volledig worden gefinancierd. De Meyer ziet sowieso weinig heil in het geld dat wordt uitgetrokken voor investeringen in capaciteit. 'We moeten meer doen dan brandjes blussen', zegt hij. Dat geld moet gebruikt worden voor het inkorten van de wachtlijst. Tot slot wil hij dat de regering kostenefficiënter bouwt door de regelgeving kritisch te bekijken, en ziet hij mogelijkheden in een kleinschalige samenwerking met private partners. De voorstellen van De Meyer vertonen opvallende parallellen met die van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar beiden ontkennen een een-tweetje om de beslissing van de minister in de richting van de Guimardstraat te duwen.(Barbara Moens, De Tijd”

Aandacht voor loden waterleidingen in schoolgebouwen

loden waterleidingen.jpg

“De problematiek van loden waterleidingen verdient heel wat aandacht,” antwoordde minister Hilde Crevits in de commissie Onderwijs op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits opent nieuwe school in Sint-Niklaas

foto Paul Van Landeghem.jpg

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in Sint-Niklaas de nieuwe schoolgebouwen van Campus Aangepast Onderwijs officieel geopend. Het gaat om de opening van de tweede school in het kader van het publiek-privaat programma Scholen van Morgen. 450 leerlingen zullen in de nieuwe campus school lopen. Er gaat een investering van 9 miljoen euro mee gepaard.

Erasmus plus graag gebruiksvriendelijker!

Europese vlag.jpg

Hoewel de nieuwe regelgeving rond Europese projecten voor scholen in principe vereenvoudigd is, hebben veel scholen het nu moeilijker om eraan te voldoen, antwoordde minister Crevits van onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Uitstapregeling onderwijs: langetermijnbesparing!

Toen de leeftijd voor het vervroegd afsluiten van een onderwijsloopbaan de eerste keer werd opgetrokken, heeft dat niet geleid tot meer ziektedagen bij de oudere personeelsleden, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Men verwacht daarom ook geen grote meerkost door het verder optrekken van de uitstapleeftijd. Het afschaffen van de vervroegde uittreding is dus hoe dan ook een langetermijnbesparing, zelfs al zijn de oudere personeelsleden door hun hogere anciënniteit duurder dan jonge. In 2011 werd de kost van het systeem geschat op 93.647 euro.