You are hereOnderwijs

Onderwijs

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Gelijke bezoldiging directies Basisonderwijs prioritair bij financiële ruimte!

directeur gezocht.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kaartte in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement de problematiek aan van de bezoldiging van directies Basisonderwijs op basis van het leerlingenaantal van hun school. Directeurs van scholen met 350 leerlingen en meer worden bezoldigd volgens weddeschaal A, directeurs van scholen met 180 tot 349 leerlingen krijgen salarisschaal B, en directeurs van scholen met minder dan 180 leerlingen krijgen salarisschaal C.

Aflossingplan op maat voor leningen nationaal waarborgfonds

leeg leslokaal.jpg

Verscheidene scholen die nog bouwleningen moeten afbetalen aan het Nationaal Waarborgfonds zijn daardoor in financiële problemen geraakt. Die leningen werden immers afgesloten in periodes van hoge interestvoeten, en de afbetaling eiste een onevenredig groot aandeel op van de werkingskosten van de scholen. Reeds jaren brengen we deze problematiek ter sprake, en nu komt er eindelijk een oplossing met een stappenplan dat ondertussen ook is doorgesproken met de federale overheid.

Samenwerkingsproject lerarenopleiding

KU Leuven.jpg

Afgestudeerde masters die in het onderwijs willen werken, moeten naast hun vakdiploma ook nog een onderwijsbevoegdheid halen. Vroeger gebeurde dat meestal aan de universiteit zelf, in de aggregaatsopleiding, maar een groeiend aandeel afgestudeerden kiest tegenwoordig voor een cursus aan een centrum voor volwassenenopleiding.

De KU Leuven start vanaf volgend academiejaar met een pilootproject waarin ze gaat samenwerken met enkele centra voor volwassenenonderwijs die zo’n traject lerarenopleiding aanbieden, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Vlaams onderwijs vervrouwelijkt verder

vrouw.jpg

Het onderwijs in Vlaanderen vervrouwelijkt verder, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
De vervrouwelijking van het onderwijs doet zich niet enkel in Vlaanderen voor. In alle OESO-landen samen bedroeg het gemiddelde percentage vrouwen 97% in het kleuteronderwijs, 82% in het lager onderwijs, 67% in het lager secundair onderwijs en 57% in het hoger secundair onderwijs. Die percentages liggen in de buurt van de cijfers voor Vlaanderen.

Ziekteverlof in Vlaams onderwijs opnieuw licht stijgend

stethoscoop.jpg

Het ziekteverzuim in het Vlaamse onderwijs lijkt weer toe te nemen, besluit Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit de gegevens die hij opvroeg bij minister Crevits. Tegenover een vroegere dalende tendens geven de meest recente cijfers terug een stijging aan, waardoor zowel het totale aantal opgenomen ziektedagen als het ziekteverzuimpercentage in 2013 het hoogste was van de laatste vijf jaar. De toename situeert zich zowel bij de eendagsziekteverloven als bij de meerdaagse afwezigheden door ziekte.

458 Nederlanders voor Vlaamse klas

Nederlandse vlag.jpg

Dit schooljaar staan 458 Nederlanders voor een Vlaamse klas. De grootste groep daarvan - 178 leerkrachten - geeft les in Antwerpen. De meesten verblijven in Vlaanderen en geven het vak protestantse godsdienst. Dat antwoordde onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V).
Enkele jaren geleden nam de voormalige onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) maatregelen om leraren uit Nederland aan te trekken. Vooral in de provincie Zeeland zijn er te veel lesgevers terwijl er in Vlaanderen een groot tekort is.
(Het Nieuwsblad, Jens Van Caeneghem)

Begroting en beleidsbrief 2015–2016 in commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement

Hilde Crevits.jpg

Op donderdag 19 november starten we in de commissie Onderwijs met de bespreking van de begroting en de beleidsbrief 2015-2016. Twee weken later wordt de bespreking afgerond. Enkele opmerkelijke vaststellingen in wat ter tafel ligt: 1 leerling op 3 komt met een “zorgvraag” naar CLB; er wordt 2 miljoen euro extra voorzien voor studietoelagen; voor onderwijsinfrastructuur wordt 50 miljoen extra vrijgemaakt.
In 2016 wordt 11 miljard euro geïnvesteerd in Onderwijs, dwz nog 121 miljoen meer dan in 2015.

Geen studieduurverlenging voor industrieel ingenieurs

engineering-blueprint.jpg

De ingenieursopleiding moet up-to-date blijven en de studenten voorbereiden op voortdurend wijzigende veranderingen in het toekomstige werkveld, maar dat betekent niet dat er op dit ogenblik nood is aan een verlenging van de studieduur, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Op dit ogenblik zijn de afgestudeerden van de opleiding industrieel ingenieur zeer gegeerd op de arbeidsmarkt, terwijl er ook nog ruimte is voor innovatiestages, vindt De Meyer.

Het volledig verslag vindt u hier: http://ow.ly/TT66r

'Behoefte kind belangrijker dan diagnose'

CLB.jpg

2.661 In het buitengewoon onderwijs waren in september 2.661 leerlingen minder ingeschreven dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfersdie Jos De Meyer (CD&V) opvroeg bij onderwijs minister Hilde Crevits (CD&V). De daling wordt deels toegeschreven aan de inwerkingtreding van het M-decreet waardoor minder kinderen naar het buitengewoon verwezen worden, maar ...

Over B-attesten, uitgestelde proeven en zittenblijven

Hilde Crevits.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg - samen met collega’s Ann Brusseel en Koen Daniëls - minister voor Onderwijs Hilde Crevits in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement over B-attesten, uitgestelde proeven en zittenblijven.