You are hereOnderwijs

Onderwijs

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Welbevinden van kinderen op school!

MAG naar school.jpg

De toepassing van het M-decreet moet ook het welbevinden van de kinderen verbeteren: ouders moeten de juiste keuze kunnen maken, gesteund door het advies van het CLB. Voor sommige kinderen met nood aan een individuele aanpak is het buitengewoon onderwijs nog steeds de beste oplossing, andere zullen zich beter voelen in het gewoon onderwijs, met passende GON- of ION-omkadering. In de commissie Onderwijs deelde de minister mijn bekommernis.
Het volgend schooljaar blijven de middelen daarvoor bevroren op het huidig niveau; de beloofde conceptnota is onderweg.

Drastische vermindering van leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs

tochweltechnisch.jpg

Steeds minder leerlingen kiezen voor nijverheidstechnisch onderwijs. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van onderwijs.

Aantal OKAN-leerlingen in Vlaanderen op korte tijd met 63 procent omhoog

okan.jpg

Het aantal leerlingen in onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) is op enkele maanden tijd met 63 procent gestegen. Dat leidt Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) af uit cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
Door de verhoogde instroom van vluchtelingen is er ook een logische stijging van het aantal anderstalige leerlingen in het Vlaamse onderwijs. Voor die anderstalige nieuwkomers heeft het onderwijs een systeem van onthaalonderwijs (OKAN).

Opleiding en vorming van toekomstige bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw moet verder versterkt worden

laboklas.jpg

Aan jonge landbouwers worden op vele terreinen steeds hogere eisen gesteld, de vorige minister van Landbouw noemde hen terecht “ondernemers in het kwadraat”.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg aan minister voor Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement wat haar visie is op het beroepsprofiel van de toekomstige land- en tuinbouwers en over de rol van de naschoolse vorming in het geheel van de opleiding van land- en tuinbouwers.

Onevenredig veel coördinatie-uren in centra voor volwassenenonderwijs

Hilde Crevits.jpg

Sommige Vlaamse centra voor volwassenenonderwijs blijven jaar na jaar onevenredig veel lesuren besteden aan coördinatie-opdrachten, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer na zijn vraag hierover aan minister Crevits van Onderwijs.

Regelgeving actualiseren om multifunctionele scholen te bevorderen!

Hilde Crevits.jpg

Het masterplan scholenbouw zet bijzonder sterk in op het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Dit is tevens één van de speerpunten van de conceptnota.
We hebben er in meerdere tussenkomsten op gewezen dat we het hiermee eens zijn maar dat moet onderzocht worden of dit optimaal kan in de huidige regelgeving.

Eindelijk een volwaardig statuut voor de DAC’ers in de internaten van het vrij onderwijs!

internaat.jpg

In verschillende internaten van het vrij onderwijs zijn nog mensen tewerkgesteld in het “DAC” of “derde arbeidscircuit”. Aan hen was reeds geruime tijd geleden meegedeeld dat hun situatie kon worden geregulariseerd.
Ik heb hierover in de vorige en in de huidige legislatuur meerdere vragen gesteld aan minister voor Onderwijs.
Vandaag heeft de minister als antwoord op mijn vraag in de commissie Onderwijs meegedeeld dat het statuut van de DAC’ers in de vrije internaten nog voor 1 september zal worden geregulariseerd.

EERSTE STAPPEN IN STRUCTURELE AANPAK CAPACITEITSUITDAGING SCHOOLINFRASTRUCTUUR

Hilde Crevits.jpg

Met het toekennen en verdelen van 120 miljoen euro de volgende drie jaar pakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de capaciteitsuitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur aan. Elk jaar wordt er een bedrag van 40 miljoen euro voorzien om de meest acute capaciteitsnoden te lenigen. Sint-Niklaas kan rekenen op 6,3 miljoen euro, gespreid over de periode 2016-2018.

Doctoreren niet ontmoedigen

doctoreren.jpg

Doctoreren niet ontmoedigen
Het behalen van een doctoraat mag zeker niet ontmoedigd worden, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Die had opgemerkt dat het behalen van een doctoraatsdiploma voor sommige studenten zou kunnen leiden tot een latere pensioendatum.
Wereldwijd kiezen steeds meer jongeren na hun universitair masterdiploma voor het behalen van een doctoraat. Met dat extra diploma komen ze ook vaker dan vroeger terecht in het bedrijfsleven.

Levenslang leren in Vlaanderen mag beter scoren!

levenslang leren.jpg

Het aandeel van de bevolking dat ook na de leerplicht deelneemt aan onderwijs of vorming (bij ons ongeveer 7%) ligt in Vlaanderen nog steeds lager dan het Europese gemiddelde, bevestigde minister Crevits van Onderwijs na een vraag hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.