You are hereLandbouw & platteland

Landbouw & platteland

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

'Erken heel Vlaanderen als rampgebied'

varken.jpg

Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) wil de Vlaamse landbouw redden door die te erkennen als sector in moeilijkheden. Zo'n erkenning houdt in dat de RSZ-bijdragen gehalveerd worden. Voor bedrijven kan zo'n erkenning nu al, voor zelfstandigen nog niet.

Algemene Vergadering Milcobel

foto Vilt.jpg

Afscheid van een sterke voorzitter Guido Veys.
Welkom aan de nieuwe voorzitter Dirk Ryckaert.
Vraag die me bezig hield tijdens deze inspirerende jaarvergadering: hoe kunnen onze Vlaams melkveehouders concurreren op de volatiele wereldlandbouwmarkt?
Een sterke coöperatie is hier zeker een antwoord op.

Oudleerlingendag land- en tuinbouwschool Sint-Niklaas 12 juin 2016

foto Joris De Maere.jpg

Drie generaties directeurs: Luc De Bock, Ingrid Van Der Heyden en Jos De Meyer.

Eerlijke prijs voor suikerbiet en rietsuiker!

suikerbieten.jpg

In 2005 telt Vlaanderen 45.687 ha suikerbieten. In 2015 nog slechts 17.806 ha. In 2005 telde Vlaanderen 7.316 bedrijven met suikerbieten. In 2015 waren er nog slechts 3.300 bedrijven met suikerbieten. Zowel de oppervlakte suikerbieten als het aantal bedrijven zijn sterk teruggelopen, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Met minister Joke Schauvliege en volksvertegenwoordiger Leen Dierick op bedrijfsbezoek bij Lambers-Seghers in Baasrode

foto Vilt.jpg

Nieuw actieplan zet verder in op eigen eiwitbronnen

Na een positieve evaluatie van het eerste Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen hebben de Vlaamse overheid en de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) beslist om een vervolgtraject uit te tekenen. Het streefdoel van dit tweede actieplan blijft om te komen tot optimale benutting van de eigen eiwitbronnen en het verminderen van de importafhankelijkheid van eiwit buiten Europa. “We streven naar evolutie, niet naar revolutie. Het is de bedoeling om stap voor stap vooruit te gaan”, zei Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege bij de voorstelling van het tweede actieplan op het mengvoederbedrijf Lambers-Seghers in Baasrode.

Verdere realisatie van de gecontroleerde overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan

Durmevallei.jpg

Er zal verder werk gemaakt worden van de uitvoering van het Sigmaplan en de verdere realisatie van de gecontroleerde overstromingsgebieden voor de clusters Hedwige-Prosperpolder, Doelpolder Noord/Midden, Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Grote Wal-Kleine Wal-Zwijn en Durmevallei.

Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op zijn schriftelijke vragen hierover aan minister van Openbare Werken Ben Weyts.

De Floraliën op termijn erkend als immaterieel erfgoed?

Floraliën.jpg

Minister van Cultuur Sven Gatz gaf Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een inspirerend antwoord op zijn vraag over de eventuele erkenning van de Floraliën als immaterieel erfgoed.
De Floraliën is een hoogtepunt voor internationale topfloristen, siertelers en tuinarchitecten. Naast het bewonderen van bloemen en planten kunnen de bezoekers eveneens genieten van inspiratietuinen en florale kunstinstallaties.

Ondersteunend en stimulerend beleid voor de sierteeltsector

sierteelt.jpg

Op vrijdag 29 april bezocht de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement de Floraliën in Gent. De Floraliën is telkens een hoogtepunt voor onze Vlaamse sierteeltsector, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, voorzitter van de commissie Landbouw. Ook deze sector ontsnapt niet aan de economisch laagconjunctuur en moet de gevolgen dragen van de lage prijzen die de consument slechts wil betalen en van het wegvallen van bepaalde afzetmarkten.

Jos De Meyer : werk maken van de modernisering van de pachtwet!

pachtwet.jpg

“Met de zesde staatshervorming is de pachtwetgeving een regionale bevoegdheid geworden. In de beleidsnota van de minister is ook sprake van de hervorming en modernisering van de Pachtwet. In de commissie Landbouw van het Vlaams parlement werd over deze materie een hoorzitting gehouden met het middenveld,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Floraliën in Gent

Floraliën.jpg

Bezoek van de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement aan de Floraliën en aan het kunstwerk van onze stadsgenoot Daniël Ost