You are hereLandbouw & platteland

Landbouw & platteland

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Eerlijke prijs voor suikerbiet en rietsuiker!

suikerbieten.jpg

In 2005 telt Vlaanderen 45.687 ha suikerbieten. In 2015 nog slechts 17.806 ha. In 2005 telde Vlaanderen 7.316 bedrijven met suikerbieten. In 2015 waren er nog slechts 3.300 bedrijven met suikerbieten. Zowel de oppervlakte suikerbieten als het aantal bedrijven zijn sterk teruggelopen, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Met minister Joke Schauvliege en volksvertegenwoordiger Leen Dierick op bedrijfsbezoek bij Lambers-Seghers in Baasrode

foto Vilt.jpg

Nieuw actieplan zet verder in op eigen eiwitbronnen

Na een positieve evaluatie van het eerste Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen hebben de Vlaamse overheid en de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) beslist om een vervolgtraject uit te tekenen. Het streefdoel van dit tweede actieplan blijft om te komen tot optimale benutting van de eigen eiwitbronnen en het verminderen van de importafhankelijkheid van eiwit buiten Europa. “We streven naar evolutie, niet naar revolutie. Het is de bedoeling om stap voor stap vooruit te gaan”, zei Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege bij de voorstelling van het tweede actieplan op het mengvoederbedrijf Lambers-Seghers in Baasrode.

Verdere realisatie van de gecontroleerde overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan

Durmevallei.jpg

Er zal verder werk gemaakt worden van de uitvoering van het Sigmaplan en de verdere realisatie van de gecontroleerde overstromingsgebieden voor de clusters Hedwige-Prosperpolder, Doelpolder Noord/Midden, Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Grote Wal-Kleine Wal-Zwijn en Durmevallei.

Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op zijn schriftelijke vragen hierover aan minister van Openbare Werken Ben Weyts.

De Floraliën op termijn erkend als immaterieel erfgoed?

Floraliën.jpg

Minister van Cultuur Sven Gatz gaf Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een inspirerend antwoord op zijn vraag over de eventuele erkenning van de Floraliën als immaterieel erfgoed.
De Floraliën is een hoogtepunt voor internationale topfloristen, siertelers en tuinarchitecten. Naast het bewonderen van bloemen en planten kunnen de bezoekers eveneens genieten van inspiratietuinen en florale kunstinstallaties.

Ondersteunend en stimulerend beleid voor de sierteeltsector

sierteelt.jpg

Op vrijdag 29 april bezocht de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement de Floraliën in Gent. De Floraliën is telkens een hoogtepunt voor onze Vlaamse sierteeltsector, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, voorzitter van de commissie Landbouw. Ook deze sector ontsnapt niet aan de economisch laagconjunctuur en moet de gevolgen dragen van de lage prijzen die de consument slechts wil betalen en van het wegvallen van bepaalde afzetmarkten.

Jos De Meyer : werk maken van de modernisering van de pachtwet!

pachtwet.jpg

“Met de zesde staatshervorming is de pachtwetgeving een regionale bevoegdheid geworden. In de beleidsnota van de minister is ook sprake van de hervorming en modernisering van de Pachtwet. In de commissie Landbouw van het Vlaams parlement werd over deze materie een hoorzitting gehouden met het middenveld,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Floraliën in Gent

Floraliën.jpg

Bezoek van de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement aan de Floraliën en aan het kunstwerk van onze stadsgenoot Daniël Ost

Aantal boerderijen daalde afgelopen 15 jaar met 40%

boerderij.jpg

Vlaanderen telt steeds minder land- en tuinbouwbedrijven, maar hun gemiddelde oppervlakte stijgt. Dat blijkt uit het antwoord van minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Het aantal bedrijven daalde tussen 2000 en 2014 met ongeveer 40 procent. Die daling was het grootst in de provincie West-Vlaanderen (-4.350). In diezelfde periode steeg de oppervlakte van de overgebleven bedrijven met zo’n 70 procent. Een stijging die het hoogst was in de provincie Vlaams-Brabant (+90%).

Opleiding en vorming van toekomstige bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw moet verder versterkt worden

laboklas.jpg

Aan jonge landbouwers worden op vele terreinen steeds hogere eisen gesteld, de vorige minister van Landbouw noemde hen terecht “ondernemers in het kwadraat”.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg aan minister voor Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement wat haar visie is op het beroepsprofiel van de toekomstige land- en tuinbouwers en over de rol van de naschoolse vorming in het geheel van de opleiding van land- en tuinbouwers.