You are hereLandbouw & platteland

Landbouw & platteland

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Gelijk speelveld voor lokale kweekvis en import?

vis.jpg

Hoewel aquacultuur vermijdt dat de zeeën leeg gevist worden, heeft kweekvis last van een kwalijke reputatie door een milieuvervuilende productie en vragen omtrent de voedselveiligheid. De Vlaamse viskwekerij Aqua4C voor omegabaars, die onlangs werd geopend, is een voorbeeld van hoe het wel moet: in een gesloten systeem wordt gewerkt met een strikte hygiëne zonder input van hormonen of antibiotica en de vis wordt gevoed met lokale en rendabel geproduceerde plantaardige grondstoffen. Opdat aquacultuur in Vlaanderen alle kansen zou krijgen, is een gelijk speelveld nodig.

Crisis bij varkensboeren nog lang niet opgelost

spaarvarken.jpg

Jos De Meyer: “Blijvers een toekomstperspectief geven, wijkers sociaal begeleiden.”

Op de dag dat de Europese steun van 3,6 miljoen euro aan de varkensboeren werd uitbetaald, is het Belgische overleg vastgelopen. De landbouworganisaties, retail, slachthuizen en vleesverwerkers onderhandelden drie maanden over hoe en wie de beloofde 24 miljoen euro aan de boeren zou betalen. Gisteren bleek dat de verschillende partijen geen engagement wilden of konden aangaan.
Van onze redactrice Inge Ghijs

Toekomstplan voor de varkenshouderij in Vlaanderen

Jos in de plenaire zitting.JPG

“In de varkenshouderij is het niet vijf voor, maar vijf na twaalf. De toestand is ronduit dramatisch,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de plenaire zitting van het Vlaams parlement.

Permanente aandacht voor minder antibioticagebruik bij nutsdieren

nutsdieren.jpg

Antibiotica kunnen dierenlevens redden en dierenleed voorkomen, maar foutief preventief en foutief curatief gebruik van antibiotica leidt tot resistentievorming bij bacteriën. Zo worden ook infecties bij de mens moeilijker te behandelen.

Aangezien het verantwoord gebruik van antibiotica zowel de producent als de consument aangaat, is permanente aandacht hiervoor aangewezen.
Samen met collega’s van de meerderheid dienden we onderstaand voorstel van resolutie in.
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g572-1.pdf

Onzekerheid in land- en tuinbouw kan zwaar doorwegen

Boeren op een kruispunt.jpg

Gealarmeerd door de herdenking in Frankrijk van landbouwers die zelfmoord pleegden en vanuit de bezorgdheid om psychische problemen bij Vlaamse boeren en tuinders ondervroeg Jos De Meyer (CD&V) de ministers van Welzijn en Landbouw. Precieze cijfers over het aantal zelfmoorden in deze beroepscategorie zijn niet voorhanden. Neemt niet weg dat er de laatste jaren meer aandacht besteed wordt aan de geestelijke gezondheid in de land- en tuinbouw vanuit het besef dat financiële en andere onzekerheden mentale klappen kunnen uitdelen.

Begroting en beleidsbrief 2015-2016 in commissie Landbouw van het Vlaams Parlement

vee.jpg

Op woensdag 18 november start de commissie Landbouw in het Vlaams Parlement met de bespreking van de begroting en de beleidsbrief 2015-2016. Voor flankerend beleid voor de Vlaamse landbouw wordt 15 miljoen euro extra begroot.

Hoe vaak oefent W&Z haar voorkooprecht uit in het arrondissement Dendermonde?

W & Z kan een voorkooprecht uitoefenen op de blauw gearceerde gronden in het arro Dendermonde, foto Stijn De Roo.png

GRONDENBELEID

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) heeft in Oost-Vlaanderen voorkooprecht op vele percelen landbouwgrond. Jos De Meyer (CD&V) vroeg naast het overzicht van het Waasland ook een overzicht voor het arrondissement Dendermonde aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor openbare werken.

Uitgeoefende voorkooprechten
In de periode 2010-2014 kocht W&Z in totaal meer dan 25,1 ha landbouwgrond aan:
- Berlare: 4,01
- Dendermonde: 1,17
- Hamme: 3,84
- Waasmunster: 6,77
- Wetteren: 6,83
- Wichelen: 2,47
- Zele: ongekende oppervlakte

Tegen welke prijs?

"Vanuit beleid zorg dragen voor sierteeltsector"

sierteelt.jpg

De Vlaamse sierteeltsector ondergaat een laagconjunctuur. Het aantal bedrijven blijft systematisch afnemen en op goede prijzen moeten de bloemen-, bomen-, planten- en knollentelers tegenwoordig ook al niet meteen rekenen. Daarom ondervroeg Jos De Meyer (CD&V) minister Joke Schauvliege in de Landbouwcommissie van het Vlaams Parlement over wat er vanuit het beleid kan gedaan worden om de sector te ondersteunen. De minister toonde zich bezorgd en actiebereid.

Hoe vaak oefent W&Z haar voorkooprecht uit in het Waasland?

uitgeoefende voorkooprechten W & Z.jpg

GRONDENBELEID
Stijn De Roo, regioconsulent Boerenbond
Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) heeft in Oost-Vlaanderen voorkooprecht op vele percelen landbouwgrond. Jos De Meyer (CD&V) vroeg een overzicht voor het Waasland aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor openbare werken. De aankoop vanuit W&Z in het Waasland in de periode 2010-2014 is beperkt.

Schaalvergroting aandachtspunt voor commissie Landbouw

schaalvergroting.jpg

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement wil het komende werkjaar van schaalvergroting in de land- en tuinbouwsector een aandachtspunt maken. De aanleiding voor de parlementaire commissie om meer aandacht te besteden aan het thema schaalvergroting vormt het rapport ‘Schaalgrootte en schaalvergroting in de Vlaamse land- en tuinbouw’ van het Departement Landbouw en Visserij. “Hoewel het rapport al begin 2014 verscheen, is het nog steeds zeer actueel”, legt CD&V-parlementslid Jos De Meyer uit. “Na het lezen rezen bij mij vanzelf een aantal vragen: Waar leidt het fenomeen schaalvergroting toe? Hoe lang kan die trend nog aanhouden? Hoeveel bedrijven blijven er dan nog over? En vinden we dat dan een normale of gewenste ontwikkeling of moeten we kijken of beleidsmatige bijsturing noodzakelijk is?”